Kannabis ei heikennä kokeneiden käyttäjien kognitiivista suorituskykyä

31 10 2011

Erillisissä tutkimuksissa on todettu kannabiksella olevan vain vähän vaikutusta kokeneiden käyttäjien kognitiiviseen suorituskykyyn. Satunnaiskäyttäjillä muutokset olivat hieman suuremmat. Tästä tutkijat ovat päätelleet kokeneiden käyttäjien kehittäneen toleranssia kannabiksen kognitiivista suorituskykyä heikentäville vaikutuksille.

Vuonna 2010 Pharmacology, Biochemistry, and Behavior-lehdessä julkaistussa New Yorkin Kolumbian yliopistossa sekä San Fransiscon aivojen tutkimusinstituutissa tehdyssä tutkimuksessa tutkijat arvioivat akuutteja marijuanan käyttöön liittyviä vaikutuksia käyttäjien kognitiivisessa suorituskyvyssä. Tutkimukseen osallistui 24 vapaaehtoista jotka ilmoittivat käyttävänsä kannabista vähintään 24 kertaa viikossa.

Tutkijat totesivat ettei marijuanalla ollut juurikaan merkittävää vaikutusta osallistujien työmuistiin tai episodiseen-, eli tapahtumamuistiin. Tutkijat päättelivät kannabiksella olevan vain minimaalisia vaikutuksia episodiseen- tai spatiaaliseen työmuistiin lähes päivittäisesti sitä käyttävillä. Kokonaisvaltaiseen reaktiotarkkuuteen sanojentunnistus- ja työmuistitehtävissä poltettu marijuana ei vaikuttanut, vaikkakin se lisäsi tehtävien ratkaisuun käytettyä aikaa.

”Tämä vaikutusmalli noudattaa samaa linjaa kuin aikaisemmat tulokset, jotka on saatu tutkimuksista joissa on tarkasteltu kannabiksen vaikutusta kognitiiviseen suorituskykyyn säännöllisesti käyttävillä. Tulokset ovat ristiriidassa aikaisempien tulosten kanssa, joissa havaittiin vähentynyttä tarkkuutta samoissa tehtävissä marijuanan käytön jälkeen. Havainto siitä, että säännöllisesti käyttävien reaktiotarkkuudessa ei ole muutoksia kannabiksen polttamisen jälkeen samassa mittakaavassa kuin satunnaiskäyttäjillä voi merkitä sitä, että lähes päivittäin kannabista käyttävät mahdollisesti kehittävät toleranssia joillekin kannabiksen käyttämisen aiheuttamille muutoksille käyttäytymisessä”.

Psychopharmacologyssä vuonna 2011 julkaistussa uudessa hollantilaistutkimuksessa vahvistettiin käsitys kokeneiden kannabiksen käyttäjien kehittämästä toleranssista kannabiksen akuutisti suorituskykyä heikentäville vaikutuksille. Tutkijat Maastrichtin yliopistossa Hollannissa arvioivat 12 satunnaiskäyttäjän ja 12 kokeneen käyttäjän THC:n nauttimista seuraavaa kognitiivista suorituskykyä placebokontrolloidussa kaksoissokkoristikkäistutkimuksessa.

Tutkijat havaitsivat THC:n antamisen  heikentävän satunnaiskäyttäjien suorituskykyä verrattuna kokeneiden käyttäjien suorituskykyyn tietyissä kognitiivisissa tehtävissä, kuten jaetun huomion tehtävässä. Tästä he päättelivät, että ”kyseinen tutkimus todistaa kokeneiden käyttäjien kehittävän toleranssia kannabiksen käytöksellistä suorituskykyä heikentäville vaikutuksille”.

Lähde:

NORML