Raskausajan päihteiden käyttö ja psykoottiset oireet lapsilla

20 10 2009

Cardiffin yliopiston tutkijat ovat selvittäneet, kuinka päihteiden käyttö raskausaikana vaikuttaa syntyneen lapsen mahdollisiin psykoottisiin oireisiin.

Päihteiden käyttö raskausaikana on asia, jota tulisi ehdottomasti välttää. Valitettavasti näin ei kuitenkaan aina ole. On arvioitu, että Suomessa noin 6 % raskaana olevista naisista on päihdeongelmaisia. Tämän seurauksena on esimerkiksi alkoholisyndroomasta kärsiviä lapsia. Vuosittain syntyy yli 600 sikiöaikana alkoholille altistunutta lasta ja näistä noin 100 kärsii fetaalialkoholisyndroomasta, joka on alkoholisyndroomista vaikea-asteisin aiheuttaen mm. hidasta kasvua ja keskushermoston häiriöitä.

Cardiffin tutkijaryhmä keskittyi seuraamaan lasten mielenterveyden kehittymistä. He tutkivat kuinka tupakka, alkoholi tai kannabis raskausaikana käytettynä vaikuttavat syntyneiden lasten psykoottisten oireiden ilmaantumiseen. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 6356 12-vuotiasta. Heille suoritettiin osittain etukäteen määritelty haastattelu, jossa oli mahdollista myös laajentaa kysymyksiä ja keskustelua tarpeen mukaan.

vauva

Säännöllinen raskausajan tupakointi yhdistettiin kohonneeseen varmojen psykoottisten oireiden riskiin. Raskausajan alkoholin käyttö osoitti epälineaarisen assosisaation psykoottisiin oireisiin, oireiden ollessa lähes varmoja äitien käyttäessä yli 21 annosta viikossa. Raskausajan kannabiksen käytöllä ei havaittu yhteyttä psykoottisiin oireisiin. Tulokset isän tupakoinnista raskausaikana sekä äidin tupakoinnista synnytyksen jälkeen antoivat jotain tukea tupakoinnin kausaalisille vaikutuksille raskausaikana psykoottisten oireiden kehittymisessä.

Tämä tutkimus antaa merkkejä, että myöhemmin ilmaantuvien psykoottisten oireiden lähde voi olla ainakin osin varhaisessa kehityksessä jo sikiövaiheessa. Tulosten mukaan tupakka olisi kaikkein suurin riski. Toisaalta on huomionarvoista, että kannabiksen käyttö ei vaikuttanut millään tavalla lapsen mielenterveyden kehitykseen.

Tämä tulos tukee jo aikaisemmin julkaistuja tutkimuksia, joiden mukaan kannabis ei lisäisi mielenterveysongelmien riskiä. Katso esimerkiksi uutisemme Tutkimus kumoaa väitetyn yhteyden kannabiksen ja mielisairauksien väliltä ja Kannabiksen terveysriskit eivät lisääntymässä.

Lähde:

http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/abstract/195/4/294