Harvardin yliopiston professori: ”Kannabis on täällä jäädäkseen”

16 02 2012

Ainoa keino jolla yhteiskuntamme voi hyödyntää kannabiksen täyden potentiaalin, mukaanlukien kaikki lääketieteelliset mahdollisuudet, on vapauttaa se reseptilääkkeitä kontrolloivasta säätelystä ja psykoaktiivisia aineita kontrolloivista rikoslaeista, kirjoittaa Harvard Medical Schoolin professori Lester Grinspoon.

Vuonna 1967, huolestuttuani vaarallisen kannabishuumeen käytön lisääntymisestä, aloin tutkia tieteellistä ja lääketieteellistä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta tarkoituksenani saada aikaan objektiivinen yhteenveto aineen kieltämisen pohjana olevista asiatiedoista. Suureksi yllätyksekseni en löytänyt luotettavia tieteellisiä perusteita jotka olisivat oikeuttaneet kannabiksen kieltolain. Väite, jonka mukaan kyseessä on erittäin myrkyllinen aine, perustuu vanhoihin ja uusiin myytteihin. Itse asiassa eräs kannabiksen erityislaatuisista ominaisuuksista on juuri sen huomattavan alhainen myrkyllisyys. Verrattuna vapaasti saatavilla ja käytettävissä olevaan aspiriiniin kannabis on paljon turvallisempaa – pelkästään Yhdysvalloissa kuolee aspiriiniin vuosittain yli 1000 henkilöä, kun taas kannabikseen ei ole koskaan kuollut kukaan missään päin maailmaa.

Itse asiassa, kun kannabis viimein ottaa uudelleen paikkansa USA:n lääkeaineluettelossa – paikka jonka se menetti vuonna 1937 Marijuana Tax Actin astuttua voimaan – sitä tullaan pitämään yhtenä tuon hakemiston turvallisimmista aineista. Tämän lisäksi sitä tullaan lopulta ylistämään ”ihmelääkkeenä” aivan kuten penisilliiniä 1940-luvulla. Penisilliini saavutti tuon maineen koska se oli huomattavan ei-myrkyllistä, tarpeeksi suurissa määrin tuotettuna melko edullista ja se oli tehokas monien tartuntatautien hoidossa. Aivan samoin myös kannabis on poikkeuksellisen turvallista ja kieltolain tuoman hinnannousun loppuessa huomattavasti halvempaa kuin konventionaaliset lääkeaineet joita se korvaa ja sen jo nyt vaikuttava hoidollinen monipuolisuus vain jatkaa laajenemistaan.

Kun huomioi nämä ominaisuudet, ei liene yllättävää että kannabiksen lääkinnällinen käyttö kasvaa eksponentiaalisesti ja että jotkut osavaltiot ovat luoneet lainsäädännön joka sallii erilaisista sairauksista kärsivien käyttää ainetta laillisesti lääkärin suosituksesta. Valitettavasti, koska jokainen osavaltio vaatii itselleen oikeuden määrittää mihin oireisiin ja oireistoihin kannabista voidaan käyttää hoitona, monien potilaiden joilla on oikeutetut väitteet tämän kasvin hyödyllisyydestä hoitokeinona, täytyy jatkaa sen käyttöä laittomasti ja siten kärsiä laittomuuden aiheuttamasta lisästressistä ja ahdistuksesta.

Kalifornia ja Colorado ovat osavaltiot joissa on eniten potilaita joille olisi lääketieteellisesti hyödyllistä olla oikeutettuja lailliseen kannabikseen. New Jersey on kaikkein rajoittavin osavaltio, jossa vain pieni osa niistä potilaista jotka pitäisivät kannabista yhtä hyvänä tai parempana hoitokeinona kuin myrkyllisempiä tavanomaisia lääkkeitä jotka se korvaisi, ovat oikeutettuja sen lailliseen käyttöön. New Jerseyn lainsäätäjät saattavat olla peloissaan Kalifornian ja Coloradon lääkekannabisjakelun tilasta, jota jotkut pitävät kaoottisena. Nämä pelot johtuvat vapaammista lääkekäytön säännöksistä näissä osavaltioissa, mikä on johtanut siihen että ainetta on helpommin saatavilla henkilöille jotka käyttävät sitä muihin tarkoituksiin kuin tiukan lääkkeellisesti. Jos tämä on asianlaita, se vahvistaa näkemykseni, että on mahdotonta hyödyntää tämän kasvin täydet hoidolliset potentiaalit, puhumattakaan muista sen hyödyllisistä käyttötarkoituksista, nykyisen turmiollisen kieltolain viitekehyksessä.

Kannabis on täällä jäädäkseen. Ei ole enää pienintäkään epäilystä että kyseessä olisi vain eräs ohimenevä huumevillitys. Aivan kuten alkoholi, kannabis on nyt osa kulttuuriamme, kulttuuria, joka yrittää löytää sopivan sosiaalisen, lainopillisen ja lääketieteellisen suhtautumisen siihen. Meidän on viimein tajuttava, nyt kun yli 21 miljoonaa kannabiksen käyttäjää on pidätetty 1960-luvulta lähtien, useimmat heistä nuoria ja 90 prosenttia tapauksista pelkkiä hallussapitoja, että ”sodankäynti” kannabista vastaan ei toimi yhtään sen paremmin kuin alkoholia vastaan kieltolain aikaan.

Monet ihmiset ilmaisevat kärsimättömyyttään liittohallinnon tinkimättömään itsepäisyyteen sen pitäessä kiinni kannastaan, että ”kannabis ei ole lääke”. Yhdysvaltojen 50:stä osavaltiosta 13 on jo dekriminalisoinut kannabiksen, ja alkaen Kaliforniasta vuonna 1996 15 muuta osavaltiota sekä Washington D.C. on sallinut potilaille laillisen lääkekannabiksen. Eräissä muissa osavaltioissa on vireillä samankaltaisia lakialoitteita. Nämä osavaltiot kehittävät suurisuuntaista sosiaalista koetta siitä, kuinka parhaiten käsitellä ”kannabis lääkkeenä” -ilmiötä, samalla lähettäen voimakkaan viestin liittohallinnon suuntaan. Kunkin osavaltion toimet ovat murtaneet osaltaan kannabinofobiana tunnettua hyvin yleistä harhakuvitelmaa.

Moraalinen yksimielisyys kannabiksen pahuudesta on muuttumassa epävarmemmaksi ja pintapuolisemmaksi, kenties siksi että niin useat ihmiset ovat kokeneet omakohtaisesti, että kyseessä on suhteellisen vähähaittainen ja erittäin hyödyllinen kasvi. Auktoriteetit teeskentelevät, että kannabiskaupan eliminoiminen on kuin orjakaupan tai merirosvouksen hävittämistä tai isorokon ja malarian poispyyhkimistä. Virallinen totuus on, että kaikki mahdollinen on tehtävä jotta kukaan ei koskaan käyttäisi kannabista – edes lääkkeenä. Mutta on olemassa myös maanläheisempi suhtautuminen kannabiksen käyttöön, joka on huomattavasti sallivampi.

Kannabiksenkäyttäjät eivät ainoastaan ole tottelemattomia huumelakien suhteen, he myös tuntevat perustavanlaatuista epäkunnioitusta niitä kohtaan. He eivät peittele katkeraa mielipahaa laeista jotka esittävät heidät rikollisina. He uskovat että lukemattomat ihmiset ovat joutuneet hallintonsa pettämiksi, ja epäilevät, että nämä ”auktoriteetit” eivät ymmärrä juuri mitään kannabiksen niin hyvistä kuin huonoistakaan puolista. Nämä ristiriitaisten tuntojen virtaukset ja vastustus kansalaisten asenteissa kannabislakeja kohtaan ovat luomassa mahdollisuutta muutokselle, eritoten koska kieltolain rahalliset kustannukset ovat niin huikeita ja jatkavat alati kasvuaan.

On myös selvää, että tosiseikat inhimillisistä tarpeista ovat yhteensovittamattomia rikoslailla pakotetun rajanvedon kanssa kannabiksen lääkinnällisen ja muunlaisen käytön välillä. Kannabis ei yksinkertaisesti mukaudu menneen vuosisadan instituutioiden vakiinnuttamiin käsitteellisiin rajoituksiin. Kyseessä on todellinen sui generis -substanssi – onko olemassa toista myrkytöntä ainetta, joka kykenee kohottamaan monia nautintoja, jolla on laaja ja yhä kasvava määrä lääketieteellisiä käyttökohteita ja joka lisäksi edistää joidenkin yksilöllisten kykyjen esiintuomista?

Ainoa käyttökelpoinen tapa tuoda tarjolle tämän merkittävän aineen täydet mahdollisuudet, mukaanlukien sen kaikki hoidolliset ominaisuudet, on vapauttaa se tämänhetkisistä kaksoissäännöksistä – niistä, jotka kontrolloivat reseptillä määrättyjä lääkkeitä yleensä ja erityisistä rikoslain pykälistä, jotka kontrolloivat psykoaktiivisia aineita. Nämä toisiaan vahvistavat lait tuottavat sosiaalisia kategorioita, jotka tukahduttavat kannabiksen ainutlaatuisen monitahoiset potentiaalit. Ainoa keino päästä irti on leikata poikki solmut antamalla kannabikselle sama asema kuin alkoholilla – laillistamalla aikuisille kaikki sen käyttötavat ja irroittamalla se täysin lääketieteellisistä ja rikosoikeudellisista kontrollijärjestelmistä.

Artikkelin kirjoittaja Lester Grinspoon on Harvard Medical Schoolin psykiatrian apulaisprofessori emeritus ja on kirjoittanut teokset Marihuana Reconsidered ja Marijuana, the forbidden medicine. Hän ylläpitää sivustoja www.rxmarijuana.com ja www.marijuana-uses.com.

Lähde:

Cannabis Culture

Lääkekannabis laillista nyt myös New Jerseyssä

20 01 2010

New Jersey liittyi jatkuvasti kasvavaan osavaltioiden joukkoon ja sallii kannabiksen lääkinnällisen käytön.

New Jerseyn lisäksi jo 14 osavaltiota sallii lääkekannabiksen käytön Yhdysvalloissa. New Jersey liittyi joukkoon maanantaina 18.1., kun kuvernööri Jon S. Corzine allekirjoitti lakiehdotuksen.

Maanantai oli Corzinen viimeinen työpäivä kuvernöörinä ja hän allekirjoitti ison tukun lakiehdotuksia. Lääkekannabista koskeva tuore laki sallii sen käytön kroonisiin ja kuolemaan johtaviin tauteihin. Tällaisia ovat mm. syöpä, silmänpainetauti, HIV/AIDS, sekä krooniset toimintakykyä rajoittavat taudit tai tilat, jotka johtavat hivuttaviin syndroomiin, vakavaan tai krooniseen kipuun, vakavaan pahoinvointiin, kohtauksiin ja vakaviin tai hellittämättömiin lihasspasmeihin.

”Tämä laillistaminen antaa lupausta monille New Jerseyn asukkaille mahdollisuudesta helpottaa kärsimyksiään nyt ja tulevaisuudessa antamalla heille mahdollisuuden saada laillisesti lääkekannabista”, Corzine sanoi. ”Lakiesityksessä on vaadittavat suojat ja säännökset, joilla varmistetaan, että kroonisesta tai kuolemaan johtavasta taudista kärsivät saavat helpotusta, mutta jotka turvaavat osavaltiomme vahvan aseman viihdekäyttöä vastaan.”

Laillistaminen sallii vaihtoehtoisten hoitokeskusten aloittaa toimintansa lääkkeen jakamiseksi rekisteröidyille ehdot täyttäville potilaille. Päästäkseen mukaan potilailla täytyy olla diagnoosi lääkäriltä, johon heillä on hoitosuhde entuudestaan ja heidän täytyy kärsiä ”rajoittavasta lääkinnällisestä tilasta”. Tämän jälkeen he voivat hakea rekisteröintiä ja henkilökorttia Terveyden ja vanhuspalveluiden osastolta lääkekannabiksen käyttöön.

Lähteet:

http://www.bizjournals.com/philadelphia/stories/2010/01/18/daily11.html
http://www.politicsdaily.com/2010/01/19/before-stepping-aside-in-new-jersey-corzine-signs-medical-marij/

New Jerseyn pääsyyttäjä: Lääkekannabisesitys käyttökelpoinen

4 05 2009

New Jerseyn pääsyyttäjä Anne Milgram puntaroi lakiesitystä, joka laillistaisi kannabiksen lääkekäyttöön.

Milgramin mukaan esitys, joka sallii syövästä, MS-taudista ja muista vakavista taudeista kärsivien kasvattaa kannabista tai ostaa sitä rekisteröidyistä liikkeistä lääkekäyttöön, on ”käyttökelpoinen”.

Lakiesitys on jo läpäissyt osavaltion senaatin, mutta ei ole vielä ollut alahuoneen käsittelyssä.

Esityksen mukaan vaalikelpoiset potilaat rekisteröityisivät osavaltiolle. Kuvernööri John S. Corzine on sanonut allekirjoittavansa lakiesityksen, jos se hyväksytään myös alahuoneessa.

Republikaanien kuvernööriehdokkaaksi pyrkivä Chris Christie on sanonut vastustavansa esitystä. Entinen Bogotan pormestari Steve Lonegan, joka myös pyrkii republikaanien kuvernööriehdokkaaksi, on sanonut kannattavansa lakiesitystä.

Milgram sanoi tiedostavansa huolet lain valvomisesta eli siitä, että vain potilaat kasvattavat ja käyttävät kannabista. Hän sanoi toimistonsa lähettäneen kuvernöörille ehdotuksia, kuinka ehkäistä väärinkäyttöä.

Lähde:

http://www.nj.com/news/index.ssf/2009/04/medical_marijuana_bill_workabl.html

Lääkekannabis ja puutarhaosavaltio

5 02 2009

New Jerseyn korkean profiilin demokraattikuvernööri John Corzine teki samankaltaisen liikkeen kuin New Mexicon Bill Richardson antaessaan medialle tiedotteen, jonka mukaan hän allekirjoittaa lääkekannabiksen laillistamisen, jos sellainen esitys hänen työpöydälleen tulee.

Joulukuun 16. Corzine kertoi toimittajille: ”Uskon, että jos tämä saadaan läpi, koska konsensus löytyy, niin se on hienoa. Olen tutkinut asiaa ja uskon, että oikein muotoiltuna tämä lakiesitys on järkevä.”

Corzinen lausunto tuntui tulleen puskista, mutta se heijastaa hyvin paikallisten ryhmien menestystä tietoisuuden lisäämisessä tämän kysymyksen ympärillä. Tietenkin New Jerseyn lääkekannabiksen inhimillisen käytön lain täytyy läpäistä osavaltion senaatti ja koneisto ennen kuin se tavoittaa kuvernöörin pöydän.

Vain päivä Corzinen kommenttien jälkeen lakiesitys S 119 sai äänin 6–1 luottamuksen osavaltion senaatin terveyden, palvelujen ja seniorikansalaisten komitealta. Aikovatko senaatin 40 jäsentä hyväksyä esityksen?

Useat sanomalehdet (The Trentonian, Lawreceville Ledger) ovat tukeneet esitystä ja monet muut julkaisut ovat kuvailleet sitä positiivisessa sävyssä (Newark Star Ledger, Courier Post). Vaikka tuki on todellakin kasvanut, kaikki Newarkista Cape Mayhin eivät laula kumbayaa lääkekannabikselle.

Esimerkiksi tammikuun 20. Mary Pat Angelini (R-Monmouth) jyräsi esitystä vastaan lehdessä nimeltä The Time of Trenton.

Oikeastaan ainoa näkyvä lääkekannabista sairaille ja kuoleville potilaille New Jerseyssä vastustava taho on flemingtonilainen kieltolain kannattaja David Evans, jota on arvosteltu tieteelle sokeaksi. Hänet tunnetaan parhaiten erittäin ankarista huumetestauksista, jotka hän on onnistunut saamaan lastensa kouluihin. Seurauksena koulusta potkitaan ulos vuosittain muutama toisen vuoden opiskelija, jotka ovat polttaneet jointin. Evans on onnistunut vakuuttamaan koulun ottamaan osaa yksityisyyttä rikkovaan kummallisuuteen, jossa teinien täytyy pissata säännöllisesti kuppiin ’yleisön’ edessä.

Onneksi Evans ja hänen ontot ’ruohohulluus’argumenttinsa ovat käyneet yhä naurettavammiksi viimeaikaisten kansallisten poliittisten muutosten takia.

New Jersey on pohtinut laillistamista useita kertoja, mutta koskaan se ei ole edennyt komitean käsittelyyn. Ennen tätä kertaa. 2006 kuuluisan lääkekannabispotilaan Montel Williamsin liikuttavan todistus hänen kannabiksen käytöstään MS-tautiin keräsi sympatiat lainsäätäjiltä. Kun Scot Burns Valkoisen talon kansallisesta huumekontrollipolitiikan yksiköstä oli vuorossa Williamsin puheenvuoron jälkeen, hän sai ryöpyn informatiivisia kysymyksiä New Jerseyn päättäjiltä. Oli todella hieno hetki seurata ryhmää rautaisia New Jerseyn politiikkoja verbaalisesti suolistamassa Burnsin tiukkaa esitystä ja dogmaattista filosofiaa.

Jos senaatti hyväksyy esityksen (jota sponsoroi senaattori Nicholas Scutari Lindenistä) helmikuussa tai maaliskuussa, se päätyy käsiteltäväksi kokoukseen, jossa esityksen tiukin kannatus on. Jos esitys menee läpi ja saa Corzinen allekirjoituksen, tulee New Jerseystä 14. osavaltio, joka laillistaa lääkekannabiksen.

Drug Policy Alliancen suorittaman kyselyn mukaan 86% New Jerseyn asukkaista kannattaa lääkekannabista. Puutarhaosavaltion senaattorit saavat pian osoittaa, ovatko he samaa mieltä äänestäjiensä kanssa.

Lisätietoa englanniksi saat seuraavilta sivuilta::

Coalition for Medical Marijuana – New Jersey http://www.cmmnj.org/

Drug Policy Alliance New Jersey http://www.drugpolicy.org/about/stateoffices/newjersey/

NORML http://capwiz.com/norml2/issues/alert/?alertid=12326996

Lähde:

http://www.celebstoner.com/200901231283/blogs/chris-goldstein/medical-marijuana-and-the-garden-state.html