Britannian kannabissekaannus

4 02 2009

Britannian hallituksen päätös uudelleenluokitella kannabis on epälooginen ja toimimaton. Mutta sillä voi olla myös positiivisia seuraamuksia.

Mikä sekasotku kannabiksen uudelleenluokittelu onkaan ollut, mutta ehkä se on hyvä asia. Luokittelu alkoi Britanniassa 1971 huumeiden väärinkäytön lain nojalla ja kannabis luokiteltiin B-luokkaan. Se on keskimmäinen luokitus, johon kuuluu myös mm. amfetamiini ja Ritalin ja tämän ryhmän aineiden hallussapidosta voi seurata viiden vuoden vankilatuomio. Vuonna 2004 David Blunkett laski kannabiksen luokitusta C-luokkaan, joka on alin luokitus ja tämän ryhmän aineiden hallussapidosta voi seurata kahden vuoden vankilatuomio.

Syitä luokan muutokseen oli monia ja pääasiallinen syy oli se, että kannabiksen aiheuttamat haitat ovat selvästi pienempiä kuin muiden B-luokkaan kuuluvien aineiden. Monet poliisit kertoivat, että heidän aikansa käytettäisiin paljon tehokkaammin hyödyksi vaarallisempien huumeiden torjunnassa ja että yhteiskunnalle koitui paljon vahinkoa kannabiksen kieltolakiin liittyvän rikollisuuden vuoksi. Julkisesti oli hätäännystä siitä, että käyttö lisääntyisi luokittelun alentamisen myötä, mutta todisteet muista maista viittasivat päinvastaiseen. Tämä oletus osoittautui täysin oikeaksi ja kannabiksen käyttö todellakin väheni.

jacqui-smith-192_672964eMitä sitten tapahtuikaan? Toukokuussa 2008 Jacqui Smith ilmoitti haluavansa kumota päätöksen ja palauttaa kannabiksen B-luokkaan. Hän sanoi olevansa huolestunut todisteista, joiden mukaan kannabiksen polttaminen on yhdistetty skitsofreniaan sekä skunkin ja muiden ”voimakkaiden” kannabiksen muotojen lisääntyneestä tarjonnasta.

On olemassa todisteita yhteydestä skitsofreniaan, mutta sairastuneiden ihmisten lukumäärät ovat erittäin pieniä, mahdollinen riski pieni ja korrelaation syy on vielä tuntematon (esimerkiksi ihmiset, jotka perinnöllisesti kehittävät skitsofrenian, ovat herkemmin itselääkitsemässä itseään kannabiksella). Osa tutkimuksesta ehdottaa, että ei ole olemassa yhteyttä ja että ihmiset, joilla on todettu ”kannabispsykoosi”, olisivat kehittäneet samat oireet joka tapauksessa, mutta syyttävät huumetta. Tämän pohjalta onkin erittäin mielenkiintoista tietää, että 50-luvulta lähtien kannabiksen käyttö on lisääntynyt todella merkittävästi, mutta skitsofreniaa ei silti esiinny aikaisempaa enempää.

Katso myös uutinen kannabiksen ja skitsofrenian yhteydestä : https://kannabisuutiset.wordpress.com/2008/11/12/tutkimus-selventaa-kannabiksen-ja-skitsofrenian-yhteytta/

Kuinka hallituksen pitäisi päättää toimistaan näiden argumenttien ollessa tiedossa? Hyvin järkevä tapa on osoittaa riippumaton komitea pohtimaan tieteen meille antamia tietoja ja antamaan meille suosituksia. Juuri tämän Britannian hallitus tekikin ja huhtikuussa 2008 Huumeiden väärinkäytön neuvoa antava neuvosto antoi raporttinsa ja suosituksena tutkittuaan valtavan määrän todisteita, tutkimustuloksia ja kuultuaan useita eri järjestöjä ja ryhmittymiä. He neuvoivat pitämään kannabiksen alemmassa C-ryhmässä. Niinpä pääministeri Gordon Brown ja sisäasiainministeri Jacqui Smith yksinkertaisesti jättivät heidän lausuntonsa huomiotta.

Jälleen kerran kannabis on palannut B-luokan huumeeksi. Jacqui Smtih sanoo haluavansa ”suojella kansaa” ja sisäasiainministeriön nettisivut kertovat ylpeänä kannabiksen uudelleenluokituksen olevan osa strategiaa ”perheiden ja yhteisöjen suojelemiseksi”. Samaan aikaan kuitenkin heidän itse nimittämänsä neuvosto tarkkaan todisteita harkittuaan, neuvoja kuunneltuaan ja pohdittuaan mahdollisia suosituksia sanoo uudelleenluokituksen tekevän juuri päinvastoin.

Hulluus ei kuitenkaan lopu tähän. Sen sijaan, että kannabis palautettaisiin B-luokkaan ja sitä koskisivat samat säännökset kuin muita sen ryhmän aineita, niin se saakin erityiskohtelun nuhteluin, varoituksin ja syyttein nuorille ja varoituksin ja takavarikoin vanhemmille käyttäjille, jotka jäävät kiinni hallussapidosta. Paikan päällä annettavat pikasakot tullaan esittelemään mahdollisimman pian. Tuomioistuimet ovat hämmentyneitä ja vihaisia ja sanovat pikasakkojen olevan jotain mitä ei voi hyväksyä.

Miten tästä kaaoksesta voi tulla mitään hyvää? Turvallisin ja reilun keino kannabista kohtaan on sen säännöstely ja valvonta, sitä voitaisiin myydä kaupoissa järkevällä hinnalla ja kunnollisilla pakkauksilla, varoituksilla ja ennen kaikkea verotettuna. Voitot ja kontrolli saataisiin pois rikollisten käsistä.

Tämän on vielä jonain päivänä tapahduttava. Emme voi jatkaa enää pitkään tässä kieltolain järjestelmässä, joka ruokkii rikollisia ja vahingoittaa kansalaisia. Tämän hetken sekaannus osoittaa, että hallitus ei kykene ajattelemaan ihmisten parasta, ei kuuntele asiantuntijoiden neuvoja, eikä kykene edes luomaan vakaata ja toimivaa laillista kehystä kannabikselle. Tämä voi viedä meidät lähemmäs kohti kannabiksen kieltolain päättymistä.

Lähde:

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/27/reclassification-cannabis-jacqui-smith

Tutkimus selventää kannabiksen ja skitsofrenian yhteyttä

12 11 2008

Riski sairastua on kannabiksen käyttäjillä samaa luokkaa kuin muulla väestöllä.

Kannabiksen aiheuttama psykoosi, jossa henkilö menettää kosketuksen todellisuuteen ja oireet kestävät vähintään 48 tuntia, on hyväksytty psykiatrinen diagnoosi, mutta kiistelty sellainen, tohtori Mikkel Arendt Risskovin yliopistosta Tanskasta kollegoineen huomauttaa raportissaan. Tilaa on tutkittu hyvin vähän ja lääkäreillä on vaikeuksia erottaa sitä muista psyykkisista ongelmista tai kehittää listaa oireista, jotka sopisivat vain siihen.

Kun tutkimme asiaa, meidän täytyy olla tarkkana testihenkilöiden kanssa. Emme halua tehdä samaa virhettä kuin WHO teki testatessaan HIV:n yleisyyttä Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Raskaana olevien naisten testaaminen seksuaalisessa kanssakäymisessä olevien tautien varalta ei anna kovin hyvää kuvaa koko väestön tilanteesta. Testaat juuri sitä yhtä ryhmää, joka todistetusti harrastaa suojaamatonta seksiä. Se voi olla hyödyllistä jonkinlaisen mittakaavan saamiseksi, mutta se ei anna kovin tarkkaa yleiskuvaa.

Onneksi tutkijat ovat juuri tehneet arvokkaan tutkimuksen (valitettavasti tutkimus kokonaisuudessaan ei ole vapaasti luettavissa). Tiedämme, että skitsofrenia on perinnöllinen tauti.  Meillä on vielä käytössämme kelvollista aineistoa, noin 2,25 miljoonaa tanskalaista, jotka syntyivät vuosien 1955 ja 1990 välillä. Tiedämme tarkkaan heidän hoitonsa kannabikseen liittyvään psykoosiin ja erilaisiin skitsofrenian muotoihin. Voimme myös jäljittää heidän sukulaisuussuhteensa ja ketkä kärsivät oireista ja ketkä eivät.

Aiemmassa tutkimuksessaan Arendt ja kollegat havaitsivat, että lähes puolet henkilöistä, joilla oli kannabikseen liittyvä psykoosi, kehittävät itselleen skitsofrenian seuraavien kuuden vuoden aikana. Tuoreimmassa tutkimuksessaan he tutkivat molempien tilojen perinnöllisiä juuria vertailemalla 609 kannabikseen liittyvän psykoosin ja 6476 skitsofrenian ja muiden oireiden vuoksi hoidossa olleiden perhetaustoja.

jaakaappi

He havaitsivat että yksilöillä, jotka kehittivät kannabiksen käyttämisen jälkeisiä psykoottisia episodeja, oli yhtä suuri todennäköisyys, että heidän läheisillä sukulaisillaan, kuten äidillä tai siskolla, oli skitsofrenia, kuin niillä, joita oli hoidettu vain skitsofrenian vuoksi. Vaikuttaa siltä, että kannabiksen aiheuttama psykoosi ja skitsofrenia ovat yksi ja sama tauti. ”Nämä ihmiset olisivat kehittäneet skitsofrenian riippumatta siitä käyttivätkö he kannabista tai eivät”, Arendt kertoi.

Henkilöt, jotka kehittivät kannabikseen liittyvän psykoosin, ovat yhtä altistuneita skitsofrenian eri muodoille ja muille psyykkisille ongelmille kuin ne, jotka kehittivät skitsofrenian oireita ilman kannabista.

Näiden havaintojen pohjalta ”kannabiksen aiheuttama psykoosi ei ole validi diagnoosi. Se pitäisi diagnosoida skitsofreniaksi”.

On ”yleistä” että ihmiset kokevat psykoottisia oireita käyttäessaan kannabista, kuten kuulevat ääniä, tuntevat olonsa vainoharhaiseksi tai uskovat, että heillä on jokin erityinen kyky, Arendt sanoi. Nämä oireet eivät kuitenkaan yleensä kestä kuin tunnin tai kaksi eli akuutin päihtymistilan ajan. ”On erittäin tärkeää erottaa ne tästä 48 tunnin kriteeristä.”

Eräät tutkijat ovat väittäneet, että kannabiksen käyttäminen karkeasti tuplaa skitsofrenian riskin ja että kannabista käyttävät ihmiset kehittävät skitsofreniansa psykoottiseksi aiemmin kuin ihmiset, jotka eivät käytä kannabista.

Perinnöllisyyden aste yksilöillä, jotka saivat hoitoa kannabikseen liittyvään psykoosin on lähestulkoon sama kuin niillä, jotka kehittivät skitsofrenian ilman kannabiksen käyttöä tai siihen liittyvää psykoosia. Tulokset tukevat aiempia tutkimuksia, jotka osoittavat kannabiksen aiheuttavan psykoottisia oireita niillä henkilöillä, joilla on perinnöllinen taipumus kehittää psykoosi tai osoittaa merkkejä psykoosista ilman kannabiksen käyttöä.

Jokaisen, joka kärsii kannabiksen käytön yhteydessä pitkään jatkuvista (48 tunnin kriteeri) oireista, tulisi hakea apua. Nämä oireet voivat olla mahdollisuus varhaiseen diagnoosiin ja skitsofrenian hoitoon. Mitä aiemmin ihmiset hakeutuvat hoitoon, sen parempi on paranemisennuste ja sitä vähäisempi taudin vaikutus elämänkulkuun.

Kannabiksen käyttö saattaa aiheuttaa ongelmia vain niille, jotka ovat jo alttiita mielenterveysongelmille. Jos näin on, voisimme hyväksyä laillisen kannabiksen vain laittamalla varoituksia siihen. Aivan kuten teemme pähkinöiden ja pähkinäallergian kanssa. Tutkimuksen tulosten perusteella ei ole minkäänlaisia todisteita, että kannabiksen käyttö lisäisi mielenterveysongelmien riskiä. Esiintymistiheys on samaa luokkaa niillä, jotka kärsivät ”kannabiksen aiheuttamista” ongelmista kuin väestöllä keskimäärin. Kannabiksen käytöllä ei ole vieläkään todistettua yhteyttä mielenterveysongelmien syntyyn.

Tutkimuksen abstrakti: http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/short/65/11/1269

Lähteet:

http://www.theregister.co.uk/2008/11/06/cannabis_psychosis_study/
http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE4A26JV20081103?feedType=RSS&feedName=healthNews&rpc=22&sp=true