Timo Haara hovioikeudessa – tuomio aleni

4 03 2010

Hamppuministeriksikin kutsutun Timo Haaran oikeudenkäynti Itä-Suomen hovioikeudessa oli 4.3.2010. Päätöksen pitäisi tulla 90 päivän sisällä.

Keiteleläinen hampunkasvattaja Timo Haara oli valittanut Itä-Suomen hovioikeuteen saamastaan 2 vuoden ja 2 kuukauden tuomiosta. Hänen rikoksensa oli kasvattaa hamppua. Hän on ehtinyt saada jo tapaukselleen julkisuutta ja esiintynyt mm. Nelosen Maria-ohjelmassa.

Kihlakunnansyyttäjä Ari Saastamoinen oli pitämässä tuomion vähintään samanlaisena. Lisäksi käsiteltiin kahden muun henkilön tapauksia. Haaran entisellä tyttöystävällä oli 6 kk tuomio avunannosta Haaran törkeään huumausainerikokseen ja Haaran tuttavalla Risto Utriaisella ampuma-aserikos ja käyttörikos. Hän oli käyttänyt Haaran antamaa hamppua lääkkeenä nivelreumaan.

Paikalla oikeudenkäyntiä seuraamassa oli noin 20 henkeä. Ihmisiä oli saapunut paikalle mm. Turusta, Tampereelta, Porista ja Jyväskylästä.

Syyttäjän mukaan Haara on kasvattanut hamppua huumausaineeksi. Todisteena oli valokuvia ja videota poliisilta ja KRP:n laboratorion analyysi kasveista. Koska entinen tyttöystävä oli seurustellut teon aikaan Haaran kanssa, häntä syytettiin avunannosta. Syyttäjä väitti Haaran vieneen kannabista useaan otteeseen Etelä-Suomeen myytäväksi, ja että satoa olisi ollut useita kiloja. Syyttäjän mukaan yhdestä kasvista saadaan ainakin 100 g kuivaa kukintoa, ja THC-pitoisuudesta riippumatta kyseessä on aina päihde. Todisteiksi esitettiin myös laskelmia nousseesta sähkönkulutuksesta ja nauhoitettuja puheluita.

Haaran asianajajan mukaan kyseessä on ollut viaton kiinnostus hamppua kohtaan. Haara on myöntänyt pitäneensä hallussaan 300 g kuivattua kukintoa, mutta pääpaino on ollut hampun hyötykäytössä. Sisätiloissa tapahtunut kasvatus oli risteyttämiseen, lajikkeiden turvaamiseksi ja jalostustoimintaan. Kasveissa oli THC:a, mutta pitoisuudet olivat niin pieniä, ettei niistä olisi huumeeksi. KRP:n laboratoriossa tutkitut näytteet olivat THC-pitoisuuksiltaan 0,2, alle 0,2, alle 0,1 ja 1,5 %. Huumausaineksi kasvatettuna tämä olisi vain kelvoton yritys. Ensimmäisessä kasvatuksessa, jonka tuomion Haara on jo sovittanut, korkein mitattu pitoisuus oli 7,9 % eli kasvattajalla olisi halutessaan ollut kykyä suurempiin pitoisuuksiin. Puolustuksen mukaan huumaavia kasvinosia oli alhaisten pitoisuuksien vuoksi 0 grammaa eli rangaistus on täysin kohtuuton.

Poliisin rikoslaboratorio toteaa kaikki näytteet huumausaineeksi pitoisuuksista välittämättä. Suurimmassa osassa näytteistä ei ollut ollenkaan THC:a ja lopuissakin vain hyvin pieniä pitoisuuksia. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta poliisin tai syyttäjän kantaan. Haara itse on käyttänyt kasvinosia mm. teessä.

Oikeudessa kuultiin pari nauhoitettua puhelua, joista syyttäjä yritti spekuloida osallisuutta kilokauppaan ja poimi mm. esiin termin ’vihreä bonus’ viitteenä huumekauppaan.  Haaran asianajajan mukaan todellisuudessa tällä viitattiin tavalliseen piipputupakkaan, josta näytettiin todisteena Haaran tilalta poliisin ottama kuva, jossa näkyi pussi kyseistä tupakkaa pöydällä.  Lisäksi nähtiin poliisin tekemä DVD jossa oli kuvia kasveista, tiluksista, kuivumassa olevista kasveista ja sisätilojen kasvatusvälineistä.

Ensimmäisenä todistajanaitioon marssi Haara itse. Hän kertoi kiinnostuneensa hampusta vuosituhannen vaihteessa. Hän lähti jo silloin suunnittelemaan hanketta, jonka vuoksi on nyt tuomiolla. Tarkoituksena oli tutkia hampun hyötykäytön ominaisuuksia ja jalostaa kasvia. Lopullisena tavoitteena mm. alhainen THC-pitoisuus. Ilman kasvihuoneolosuhteita systemaattinen jalostus on lähes mahdotonta. Haara sanoi kasviensa olevan jalostukseen ja että niihin eivät kuulu päihdelajikkeet. Hän sanoi luovuttaneensa kukintoa sairauksista kärsiville ihmisille. Esimerkiksi eräällä selkävaivoista kärsivälle helsinkiläisnaiselle. Haara halusi muistuttaa myös EU:n laatimasta raportista jossa kannabiksen todettiin olevan päihteistä vähiten haitallista. Lue myös MTV3:n uutinen raportista. Hän uskoi, että alhaisesta pitoisuudesta huolimatta kasvinosia voitaisiin käyttää lääkkeiden raaka-aineina.

Suomessa on mahdollista saada maataloustukia lajikkeille joiden THC-pitoisuudet ovat alle 0,2 %. Kanadassa vastaava raja on 1,5 % ja huumausaineeksi käytettävässä kukinnossa pitoisuus on 5 – 25 %. Haara kertoi jalostaneensa kasvia, jossa olisi tasapainossa öljy-, kuitu- ja lääkekäyttöominaisuudet. Ensisijaisesti hän haluaisi jalostaa kasvia bioenergiaksi. Nyt hän on kuitenkin joutunut vankeuteen, menettänyt maatilansa ja hänen rahavaransa alkavat loppua. Haara toivoi Suomeen toimivampaa lainsäädäntöä, jossa osattaisiin esimerkiksi huomioida kasvien todelliset pitoisuudet. Hän muistutti kertoneensa jo ensimmäisen kasvatuksensa yhteydessä oikeudessa, että aikoo jatkaa kasvattamista tavalla joka ei johda verovarojen tuhlaamiseen. Toisessa kasvatuksessa pitoisuudet olivatkin laskeneet rajusti kuten pyrkimus on ollut. Peltoviljely on ollut aina ensisijaista. Hän muistutti, että YK:n huumeita koskevassa yleissopimuksessa vain kukinto on huomioitu huumeeksi, ei muita kasvin osia. Nyt hän toimissaan ”tuhosi” kukinnon pölyttämällä sen siemenien tuottamiseksi. Syyttäjä tosin esitti lehtiäkin huumausaineeksi ja poliisikin oli lehdet laskenut kasvien huumausainetuotoksi. Lehteä saa ostaa laillisesti niin teenä kuin vaikka tupakan korvikkeena. Haara myös huomautti, että hamppu tuottaa biomassaa neljä kertaa enemmän kuin esimerkiksi mäntymetsä.

Syyttäjä kysyi Haaralta mm. miksi lehtiä oli eroteltu ja tätä Haara perusteli sillä, että ne varisevat itsekseen pois ja ne on syytä kerätä jo siisteyden vuoksi. Haara arvioi hampun biomassatuotoksi noin 10 000 kg hehtaarilta. Hän myös muistutti ilmoittaneensa itse kasvatuksestaan poliisille toistuvasti, koska on halunnut pyrkiä lailliseen kasvatukseen. Nykyisellään hän käyttää hampun osia ruoaksi jo heikon rahatilanteenkin vuoksi. Utriainen kiitti, että sai lääkettä vakaviin vaivoihin.

Haaran entistä tyttöystävää kuulustellessa syyttäjä oli suhteellisen hyökkäävä ja esitti mm. että maatilan vanha uuni oli vain lehtien kuivaamista varten. Lisäksi hän vihjasi, että nainen vielä seurustelisi Haaran kanssa.

Utriaisen ollessa todistaessa hän kertoi nivelreumastaan johon oli määrätty lääkitys. Tämä aiheutti kuitenkin hänelle ongelmia ja pian hänelle kuulemma piti määrätä lääkettä, jotta hän voisi syödä lääkkeitään, jotka aiheuttivat ongelmia mm. mahalaukkuun ja suolistoon. Hän etsi vaihtoehtoja netinkin kautta pitkään saamatta apua tai vastauksia. Lopulta hän luki hampusta ja  kokeili sitä viimeisenä vaihtoehtonaan.  Tämän jälkeen hän alkoi pystyä kävelemään ilman keppiä ja vähentämään reilusti lääkitystään.

Todistajana kävi myös Osmo Jauhiainen, joka oli avustanut peltotöissä Haaraa. Hän sanoi saaneensa pari sätkää ja hän oli saanut käsityksen, että hamput oli tarkoitus puristaa öljyksi ja valssimyllykin tätä varten oli  jo hankittu tilalle.

Seuraavaksi todistajaksi kutsuttiin tohtori James Callaway, joka on Itä-Suomen yliopistossa dosentti, opiskellut farmaseuttista kemiaa erikoistuen lääkkeiden etsintään lääkekasveista. Hän on viljellyt hamppua vuodesta 1995 ja kehittänyt ensimmäisen suomalaisen hamppulajikkeen Finolan. Katso Finolan kotisivut ja tietoa mm. tutkimuksista. Hän suoritti kliiniset testit Kuopion yliopistossa siemenöljylle ja kaikki tulokset osoittavat kiistatta sen hyödyt ihmisravintona käytettäessä. Sen on jopa todettu helpottaneen atooppista ihottumaa. Maa- ja metsätalousministeriön epäpätevyyden, kyvyttömyyden ja välinpitämättömyyden vuoksi Finola on kuitenkin tippunut EU-tuettujen kasvien listalta. Kuuden vuoden taistelun jälkeen MMM on myöntänyt virheensä, mutta ei ole tehnyt mitään virheiden korjaamiseksi.

Callaway kertoi suurimman ongelman olevan Suomessa lain ymmärtämisessä. Häntä on aiemmin uhattu poliisin taholta jopa karkotuksella, jos kasvatus ei lopu. Hän on joutunut poliisitutkinnan kohteeksi, ja joutui lopulta muuttamaan pois Hankasalmelta, koska töitä hänelle tai hänen vaimolleen ei enää löytynyt. Syyttäjä oli manipuloinut Keskisuomalaiseen artikkelin, jossa annettiin todella röyhkeästi kuvaa Callawaysta huumediilerinä.

Ensisijaisesti Callaway oli paikalla hampun asiantuntijana. Hän kertoi, että huumeksi kasvatus on hänen tietämillään lajikkeilla Suomessa erittäin vaikeaa. Kasvin täytyy kukkia ja hyvin harva lajike ehtii sen Suomessa tehdä. Hän myös muistutti, että pelkän THC-pitoisuuden tuijottaminen ei ole järkevää. Huumehampussa on THC:a vähintään 3 % ja CBD:a huomattavasti vähemmän.  Hyötyhampussa taas THC:a on vähän, alle 3 %,  ja CBD:a suhteessa paljon. Suomessa poliisi mittaa, onko kasvissa ylipäänsä THC:a, ja se ei ole luotettavaa. Haaran kasveista oli laboratorioon mennyt 26 näytettä, joista neljä oli tutkittu ja THC-pitoisuudet olivat 0,2, alle 0,2, alle 0,1 ja 1,5 %.  Callawayn mukaan kyseiset arvot ovat noin 1/10 huumekasvin vastaavista ja hänen mukaansa näitä ei voi käyttää päihteenä eikä niillä olisi mitään markkina-arvoa siinä mielessä. Hänen mukaansa Finolan jalostus huumeeksi on yhtä helppoa kuin mustan miehen muuttaminen valkoiseksi sinisilmäiseksi suomalaiseksi.  Mahdollista, mutta erittäin vaikeaa ja hidasta. Callawayn mukaan Haaran kasvattamissa kasveissa hiilimonoksidi vaikuttaa paljon voimakkaammin kuin vähäinen määrä THC:tä ja näin ollen sen käyttö huumeeksi on naurettava ajatus. Syyttäjä kysyi Callawaylta myös saako jalostuskasveista hampunlehtiä, mikä hämmensi ja huvitti oikeussalissa olleita.

Viimeisenä todistajana oli poliisi Mikko Heimonen, joka oli ollut mukana ratsiassa Haaran tilalle. Hän esitteli koriste-esineitä, joissa oli ollut kuulemma hamppua sisässä. Lisäksi hän näytti nahkaisia laukkuja, joissa väitettiin kuljetetun kannabisrouhetta myyntiin. Häneltä kysyttiin tietämystä kasveista ja paljastui, että hän ei tiedä emi- ja hedekasvien eroa tai muutenkaan mitään kasvibiologiasta tai lajikkeista. Hän ei osaisi sanoa onko kasvi uros vai naaras. Tämä on erittäin olennaista, koska vain naaraskasveista voidaan saada huumausaineksi käypäistä kukintoa. Heimosen mukaan yleensä kukat käyttää kasvattaja itse ja myy lehdet. Heimosen todistus ei antanut hyvää kuvaa lakia soveltavien virkamiesten tietämyksestä lain kohteena olevasta kasvista ja sen käytöstä.

Loppulausunnossaan syyttäjä arveli kasvikohtaisen huumetuoton olleen 100 – 200 g. Hänen mukaansa KRP sanoo kaikkien kasvien olevan huumausainetta pitoisuuksista huolimatta, koska sitä on tarkoitus käyttää huumeena. Syyttäjän mukaan tila hankittiin kannabiksen viljelyä varten. Hänen mukaansa kasvien osia hienonnettiin, pussitettiin ja kuljetettiin muualle myyntiä varten.

Haaran puolustusasianajaja sanoi näytön olevan hyvin sekaisin. Osa kukinnoista on otettu käyttöön kuten on myönnetty, mutta siemenkäyttöön jalostus  on ollut ensisijaista. Tällaista kasvia ei voi päihteeksi käyttää. Arvot sadosta ovat täysin teoreettisia eikä suuremmista määristä ole mitään näyttöä. Pitäisi voida erottaa kasvatus huumausainekäyttöön ja kasvatus muuhun käyttöön. Uusin Haaran kasvatus on ollut tätä muuta kasvastusta. Vaikka kyseessä on ammattimainen sisäkasvatus niin se ei ole ollut huumausainetarkoituksiin. Tästä ovat todisteena pienet THC-pitoisuudet. Niistä kasveista ei ole voinut päihtyä.  Niitä kasvatettiin sisätiloissa, koska Suomessa ulkona kasvatus on hyvin rajallista lyhyen kasvukauden vuoksi. Asianajajan mukaan ei olisi myöskään järkeväänkäypää, että ensimmäisen tuomion saatuaan Haara ilmoittaisi julkisesti jatkavansa ja jatkaisi samoissa tiloissa samalla tapaa, jos kerran tavoitteena olisi huumausaineiden kasvatus taloudellista hyötyä tavoitellen. Eräässä kuullussa puhelinkeskustelussa Haaralle luvattiin autonmaalauksesta palkkioksi kukkaa, joka ilmiselvästi ilahdutti häntä. Miksi ammattimainen kasvattaja ja myyjä niin tekisi? Lopuksi asianajaja mainitsi Helsingin hovioikeudessa olleesta tapauksesta, jossa sisäkasvatuksessa syytteet hylättiin, koska kyseessä oli muu kuin kasvatus huumausainetarkoituksiin.

Itä-Suomen hovioikeus aikoi antaa päätöksensä 90 vuorokauden kuluessa.

Oikeudenkäynnin jälkeen Haaraa halusi haastatella ja jututtaa moni paikalla ollut. Paikalla oli mm. suomalaisesta kannabiskulttuurista dokumenttia kuvaava ryhmä. Haaraa häiritsi tapa, jolla häntä on julkisuudessa esitelty. Esimerkiksi Pielavesi-Keitele-lehti oli tehnyt hänestä juttua esitellen hyvän journalismin tapojen vastaisesti vain syyttäjän näkökulmat. Pienellä paikkakunnalla vaikutus on ollut raju ja Haara kokee joutuneensa jo osittain yhteisön ulkopuolelle.

Haara halusi muistuttaa Suomenkin osalle tulevista ilmastovelvoitteista ja siitä, että hamppu on ylivoimainen bioenergiakasvi. Hän aikoo laajentaa kasvatustaan mikäli vain se on mahdollista, eli  jos hän ei joudu vankilaan. Tällä hetkellä tuhlataan huimasti verovaroja hyötykasvin kitkemiseen ja viattomien puutarhureiden jahtaamiseen. Talous on ahdingossa, todelliset rikolliset eli ammattimaisia järjestöjä pyörittävät tahot ja osa päättäjistä on vapaalla jalalla. Samaan aikaan Haaran tapauksesta on tullut yhteiskunnalle kuluja jo yli miljoona euroa. Onko nykyisestä laista enemmän haittaa vai hyötyä yhteiskunnalle?

Lue myös Timo Haaran ajatuksia hampusta: https://kannabisuutiset.wordpress.com/2009/08/10/timo-haaran-ajatuksia-hampusta/

PÄIVITYS 24.5.2010

Itä-Suomen hovioikeus alensi hiukan Haaran tuomiota koska toisessa syytteessä ei ollut kyse törkeästä teosta. Oikeus perusteli tätä sillä, että kasvien THC-pitoisuus oli alhainen eikä Haara tavoitellut teoillaan huomattavaa taloudellista hyöytyä.  Käräjäoikeus oli antanut Haaralla 2,5 vuoden tuomion ja hovioikeus laski tätä 1,5 vuoteen. Tuomion  julistamisen jälkeen Haara osallistui hamppumarssille 300 kilon hamppukuorman kanssa. Tuomiosta tultaneen valittamaan korkeimpaan oikeuteen.

Savon Sanomien uutinen tuomiosta: http://www.savonsanomat.fi/uutiset/savo/keiteleen-hamppumiehen-tuomio-aleni-hiukan/558008

Nelosen uutisten haastattelu Timo Haarasta hamppumarssilla: http://www.nelonen.fi/uutiset?vt=video&vid=79372


Toiminnot

Tietoja

58 responses

5 03 2010
Sami-Matti Pöyhönen

Arvostan teitä suuresti herra Haara

5 03 2010
Savumerkki

Timpalle voimia. Hän on uskomattoman hienolla asialla. Totaalinen hamppusankari.

5 03 2010
Juuso Alasuutari

Unohdat mainita, että konstaapeli Mikko Heimonen sanoi tietävänsä huumausaineeksi kasvatettavien hamppujen olevan naaraspuolisia. Sen hän toki myönsi, ettei erottaisi hede- ja emikasveja toisistaan.

11 12 2010
Nimetön

JOS EI EROTA VIRKA-MIES HAMPPUA EMI/HEDE KASVISTA NIIN MITÄ SE PELLE TEKEE EDES OIKEUDESSA!!!????VITUN TYMPIINTYNYT TÄHÄN SUOMEN KANTAAN KANNABISTA KOHTAAN…….LAILLISTAKAA SE JO PIKKU-HILJAA…VOISITTE OTTAA SIITÄ SITTEN VEROTKIN ESIM.!!!!!ONKO TULLUT MIELEEN?????

5 03 2010
Antti Mikkonen

Olipas turnout -100… Jos te luulette että tällä tavalla asiat muuttuu, niin voitte istua miekkaan.

5 03 2010
Taata

Voimia sulle Timppa,olet oikealla asialla,mulla on kovat kivut ja siihen ei ole kuin yksi lääke….

5 03 2010
kello_16:20

Pahoin pelkään että pieni THC-pitoisuus ei laske tuomiota.
Pitäisi olla miljoonia takataskussa, niin selviäisi vähemmällä?

”Oikeuden päätöksessä mainittiin myös, että oli kohtuutonta tuomita 200 kokaiinigramman hallussapidosta, kun huume-erästä oli 150 grammaa sokeria.”

http://www.iltalehti.fi/helsinki/200907079893831_hi.shtml

18 10 2010
anon

elikkä jos pistetään kymmenen tonnia oreganoa ja 50 grammaa hampunlehtiä sekasin, siitä sais hemmetinmoisen tuomion..

5 03 2010
Jeppe

Voimia Timolle taistelussa tuulimyllyjä vastaan, kovasti toivon että näihin lakeihin saataisiin jotain järkeä mutta pahasti pelkään että tätä ei ihan heti tule tapahtumaan…

5 03 2010
matti

hamppu lailliseks, kumpi mielummin:
pullo viinaa,hakkaa vaimo ja lapset, autolla lähet kaverin luo ja ajat ihmisten päälle
VAI
poltat kotona rauhassa parvekkeella tai terassilla ja et jaksa edes vaivautua lähtemään siitä vaan nautit…

8 03 2010
jaako?

että siinä sitten vaihtoehdot 😀

5 03 2010
mies miehinen

Tuo ”vihreä Bonus” on kyllä aivan käsittämätöntä.

25 06 2010
Tupakoimaton

Tosiaan vihreä bonus:han on yleinen tupakkamerkki. Itsekin joskus vienyt tuliaisiksi polttavalle kaverilleni ”vihreää boonusta”

5 03 2010
Samuli Tolonen

Niin, eräs sanonta menee ”Tuntevalle ihmiselle maailma on yhtä draamaa, ja ajattelevalle pelkkää komediaa”. Ei tämmöistä touhua voi enää ottaa vakavissaan.

5 03 2010
jaako?

Hyvä mies on Herra Haara, sääli vain että nyky-yhteiskunnassa, ainakin Suomessa, on hyvin harva OIKEASTI tällä kantilla asiaa. Ikävä tosiasia on kuitenkin että perussuomalainen 16+ ei ajatele asiaa näin, vaan kannattaa hampun kasvattamista juurikin huumausaineeksi.
Siispä haluaisinkin tietää, onko mikään yliopisto tehnyt tutkimusta siitä, kuinka moni suomalainen hampun käyttäjä on tällä hetkellä mm. työelämässä, tai tekemässä mitään suomalaisen yhteiskunnan hyväksi, koska varmasti siltikin maistuu suomalaisen yhteiskunnan tarjoamat sosiaali- lääkäri- plus muut palvelut.
Jos ei, tässäpä loistava gradun aihe!

15 01 2016
Nimetön

täällä ainakin yks työssäkäyvä bajauttaja

7 03 2010
WM_

jaako?, jos yhteiskunta pyörii alkoholin ja tupakan laillistaneena, mikä ongelma olisi hampussa?

8 03 2010
fullofyour..

yllä olevalle kommenttia, että saattais sunkin ivot mennä solmuun jos tajuaisit kuinka moni veronsa maksava työtä tekevä kansalainen valitsee mieluummin rauhassa pössyttelyn kuin viinoissa riehumisen.epäilenpä että valtaosa niistä jotka jättää kortensa kantamatta yhteiskunnamme kekoon on niitä alkoholisteja. timolle voimia ja todella toivon, että tämä ”oikeus” antaa sulle lain suojan suorittaa omaa elinkeinoasi!

11 03 2010
jaako?

tottakai, mutta jos vaihtoedot ovat rauhassa pässyttely tai viinoissa riehuminen kannattaisi miettiä mitä muuta on tällä maailmalla tarjottavaa. ja varmasti valtaosa onkin niitä alkoholistelja, onhan se suomessa laillistettu.
niinkuin aiemmin mainitsin, olisin kovinkin kiinnostunut tietämään suomalaisen henkilön hamppukulttuurista, ja haaralle toivotan myös voimia.
Siispä joku yliopistossa opiskelija, tai joku muu asiasta kiinnostunut, jos olet tietoinen Suomessa tehdyistä tutkimuksista, pistä vaikka viestiä tänne!

27 05 2010
jopo

Jos jaakoa yhtään valaisee niin stressinalaisena yrittäjänä ja veronmaksajana hampun käyttö kohtuullisissa määrin voittaa esim. alkoholin käytön tai hyvin yleisen ns. perjantaipullon mennen tullen. Koulutustasostani sen verran että amk-inssi kymmenen vuotta ja yliopistossa tällä hetkellä lukemassa korkeampaa tutkintoa, pari toiminnassa olevaa firmaa alla.. jos niinkuin yhteiskunnallisesta asemasta ja veronmaksukyvystä kysytään.

Jos itse olisin päättämässä lainsäädännöstä niin viinan ja hampun lait voisivat olla päinvastaiset. Moniko hampun käyttäjä on esimerkiksi puukottanut ja riehunut yleisillä paikoilla kuten viinan kanssa läträäjät suomessa lähes viikoittain. Sanoisin että melko mukava poltella savut tai tehdä joku leivos joku viikonloppu raskaan työviikon jälkeen. Sitten voikin aamulla heräillä ilman ’kankaisia’ ja lähteä vaikka lenkille ja viettää rentouttava viikonloppu. Tämä siis omakohtainen tutkimustulos viimeisen viidentoista vuoden ajalta koulutetulta ihmiseltä. Siis kohtuus kaikissa nautintoaineissa on se tärkein juttu.

Mutta Suomi on tunnetusti hyvin pohjoisessa eikä suurin osa ihmisistä ole tietoisia kyseessä olevasta ’huumeesta’ ja kuten suomalaisiin tapoihin kuuluu niin usein naapurin asiat kiinnostavat itseä enemmän kuin omat vaikkei niistä mitään tiedäkään. Näin ollen on sitten helppo mennä massan mukana tietämättä mistään mitään. Suosittelisin siis jaakolle kokeiltavaksi esimerkiksi vaikka suomessa niityllä kasvatettua mietoa lajiketta, siitä on hyvä jatkaa juttua kun tietää mistä on kyse hampusta nautinto aineena.

Hyvää kesää ja rikkaita kukintoja 😀

18 10 2010
anon

jeps!

8 03 2010
mävaan

täälä ainakin yks 🙂

11 03 2010
Arzka

Ja täällä toinen 🙂

9 03 2010
Joskus

Voimia Timolle

9 03 2010
WM_

Asianhan voi kääntää niinkin päälaelleen, että alkaa miettiä miten paljon alkoholistista on hyötyä: se työllistää mahdollisesti joitain hyväntekijöitä (jotka varmasti tekisivät jotain muuta jos muualta töitä saisivat?) ja miten paljon rahaa ne kuluttaa siihen viinaan.

Mutta kuitenkin: veronsa voi maksaa vaikka pössyttelisi. Veikkaan, että siinä vaiheessa kun ei voi verojakaan maksaa, ei mikään muukaan elämässä tunnu kivalta.

Aika naurettavaa, että ainoa mitä tässäkin asiassa ajatellaan ja mistä ollaan huolissaan, on se, että saataisiin vaan lisää rahaa ja olisi vain enemmän veronmaksajia..

10 03 2010
Juuso Alasuutari

En löytänyt artikkelista mainintaa oikeudenkäynnissä käsitellystä ”lautakauppa-gatesta”. Katsoinkohan huolimattomasti?

Syyttäjä nimittäin esitti Timo Haaran hankkineen yksityishenkilöltä lautoja kannabista vastaan. Haara sanoi kyseisten lautojen olleen käyttökelvottomia ja kertoi vakuudeksi ostaneensa kelvolliset Keitele-yhtiöiltä laillisella valuutalla. Tästä kaupasta Haara esitti seuraavan todisteen:

http://forums.offipalsta.com/picture.php?s=738fb998886ab1d37b7d6ec794d60938&albumid=2829&pictureid=53297

Vaikuttaa oudosti siltä, että siellä missä suomalainen maanviljelys ja politiikka kohtaavat ottaa joku väistämättä esille plankun ja huiskii sillä. (”Haara’s Law?”)

20 03 2010
Lankkuministeriö

Maaseutu pikaelvytykseen kannabiksen avulla, kerrankin maataloustuote jota ei tarvitsisi keinotekoisilla tukiaisjärjestelmillä pitää yllä!

Epäiltiin vaihtaneen lankkua ja hamppua keskenään?? Ennen oli hamppuministeri ja tuon 4.3. jälkeen taitaa olla lankkuministeri 🙂

Ovatkos nuo jo valmiiksi maa-ja metsäänmenneentaloudenministeriön ”heiniä”? No hamppuhan voisi metsä- ja maataloustalousasioissa ollakin asiaa parempaan muuttava ratkaisu!

Todellakin ”laittomasta kaupankäynnistä” syyttäjällä todisteena Haaran käymästä keskustelusta kuultavana oli ollut nauhoite, jossa epäiltiin että hamppua ja lankkua olisi vaihdettu keskenään, näyttönä tästä puolestaan käyty keskustelu aiheesta ”vihreä bonus”, jonka epäiltin olevan olleen mahdollisesti jotakin muuta kuin vihreää bonusta, WTF? laittakaa nyt jo joku roskalehtien toimituksiin vinkkiä että vaikka Tuksu sinne Savon yrttikylpylään ja seiska juttua tekemään, olisipahan kerrankin medialla sisältöä mistä ammentaa kun tuo hamppuhan on loputon aihe kerrassaan.

Onko tähän tulossa jatko-osia? ”Kevään kylvöt-teema” näyttää esiintyvän tiiviisti aiheen ympärillä jo useamman vuoden ajan kun aihetta netistä perkaamaan käy.

Kovia kavereita tuo Keiteleen väki: vastarinnassa kuin viimeiset gallialaiset ja taikajuomaakin löytyy, luulisi peltotöiden maittavan 🙂

22 03 2010
tyyppi

hieno mies arvostan sua

26 03 2010
420

ihmiset ei ymmärrä

28 03 2010
¤#=

Ihmiset on laitettava ymmärtämään, ei ole aikaa enää ihmetellä enempää.

24 04 2010
nimetön

Meidän oma hamppuministeri… tsemppiä.

29 04 2010
Juge

Hei tietääkös kukaan mikä on Timon puolustusasianajajan nimi? Sitä ei jutussa oltu mainittu

10 05 2010
Johannes

Naurettavaa Sirkusta koko paska.
Haaralle propsit, mies on oikealla asialla, ainoa joka tuollla selkeesti näkee kokonaiskuvan siinä missä syyttäjät yms syynäävät thc pitoisuuksia ja muuta täysin epäolennaista.

Kuinka kauan Me ihmiset joilla oikeasti on valta, annetaan asioiden mennä päin vittua? Olis aika pikkuhiljaa herätä…se saattaa kirpasta, tai jopa sattua ihan vitusti, mut mieluummin se kuin herätä ”uuteen uljaaseen maailmaan”…

ääh…kaikki menee niiku menee.

2 06 2010
Timppa2

Paljon voimia ja jaksamista Timpalle, oikealla asialla olet!

7 06 2010
Juuso Alasuutari

Artikkelin kirjoittajalle:

Timo Haara pyysi minua välittämään eteenpäin hänen toiveensa saada kertoa Kannabisuutisten välityksellä kuulumisistaan (vinkki: Virossa kasvaa hamppua) ja tunteistaan hovioikeuden tuomion suhteen. Hän kertoi olevansa hyvin tyytymätön siihen tosiseikkaan, että tuomio rapsahti muodollisesti 300 kannabisgramman kasvattamisesta ja 200 euron rikoshyödystä. Voisitteko siis tehdä haastattelun?

11 06 2010
Lunttu

Ei voi muutakun nostaa Timolle hattua, toivottavasti narkofobiset tuomarit ja muut kusipäät saavat korkeimmassa oikeudessa edes hiukan järkeä päähänsä!

16 06 2010
taeh

Ensi kertaa lukasin tästä herrasta juttua ja hyvin fiksulta vaikuttaa! Miksette te sitten isolla porukalla ala tämän herran kaveriksi, jos kerran haluatte tämän loisteliaan kasvin puolesta taistella. Sanoja, sanoja, mutta missä ne teot ovat? Omaa kommuuni vaan johonki tuppukylään ja eiköhän se siitä sitten lähde 🙂

*En nyt tällä meinaa, että kakki te hamppufanaatikot, jotka vedätte ne savut ja viinatkin huiviinne, kunhan saatte vain elämän tuntumaan jollain tapaa kevyemmältä.

18 06 2010
Venla Lappalainen

Timo Haara pitäisi ehdottomasti hoitaa eduskuntaan. En tunne miestä henkilökohtaisesti, mutta olen kuullut että kyseessä on erittäin mukava ja vilpitön ihminen ja uskon tämän kyllä. Ehkä hänen tuttavansa voisivat tehdä asialle jotakin?

Tuomiosta, kuten kaikista hampputuomioista tosin, pitäisi valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Sen sijaan sinne valittaa Susan Ruusunen, joka sai tuomion kirjoitettuaan kirjan jossa kerrotaan miten pääministeri panee. USKOMATONTA.

Islannissahan joku taiteilija/näyttelijä perusti protestina Paras puolue-nimisen puolueen, ja ainakin mielipidekyselyissä se nousi kunnallisvaalien ykköseksi, en tosin tiedä miten sitten kävi. Puolueella ei ollut edes varsinaista puolueohjelmaa. Jos Suomeen perustettaisiin Hamppupuolue, joka kannattaisi pehmeitä arvoja ja vastustaisi vapaata markkinataloutta ja muuta paskaa, ja sen keulahahmona toimisi Timo Haara, en ymmärrä, miten tämmöinen puolue EI nykymenon vallitessa menestyisi.

Suurin syy kannabiksen vastaiseen sotaanhan on, ellette ole tulleet ajatelleeksi, se, että se haastaa joka suhteessa öljyn. Öljystä voi sotia ja kilpailla, sen avulla voi hallita maailmaa. Hamppu sen sijaan kuuluu kaikille. Päihdevaikutukset ovat tässä huumesodassa vain rikka rokassa ja tekosyy vastustukselle. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta on siis turha toivoa mitään apuja, onhan koko EU alun perin taloudellinen liittouma.
Kannattaa vilkaista Jack Hererin opusta Keisarilla ei ole vaatteita. http://emperor.wikidot.com/

24 06 2010
jeppels

Kyllä toivon todella hartaasti että oman elämäni aikana tulisin suomessa vielä kokemaan sen ajan kun hatsi laillistetaan. Kyllähän niitä kokemuksia on jo kertynytkin mutta se päivä olisi niin mahtava nähdä kun aineen käyttö ja kasvatus olisi luvallista.

5 08 2010
VILLE RÄTY

OMAN OSANI OLEN SAANUT TÄNÄ VUONNA SAMAN HENKISESSÄ KASVATUKSESSA. KASVIT ULKOLAJIKKEITA JA HYVIN MIETOJA PITOISUUKSILTAAN MITKÄ PÄIHDYTTÄISIVÄT.KASVATUS TAPAHTUNUT PARVEKKEELLA JA JALOSTUS SISÄLLÄ KOLMEN KASVIN VOIMIN ULKONA OLI 13KPL. SYYTTÄJÄ PYYTÄÄ TUOMIOTA TÖRKEÄSTÄ H. RIKOKSESTA. PANEE TOSIAAN MIETTIMÄÄN ONKO SUOMI OIKEA MAA ASUA PERHEENI KANSSA.VIINAA EN JUO OLLENKAAN JA MUITAKAAN PÄIHTEITÄ EN KÄYTÄ EDES LÄÄKKEITÄ MITKÄ VAIKUTTAVAT KESKUSHERMOSTOON. BURANANKIN OTAN VASTA KUN PÄÄKIPU ON SIETÄMÄTÖNTÄ…OLEN TAAS YKSI SUOMEN TILASTO TAPAUS …NARKKARI? EN OMASTA MIELESTÄNI JA SEHÄN ON TÄRKEINTÄ MIKÄ ON OIKEA TOTUUS. VOIMIA HAARALLE JA JOS JOSKUS YHDISTYMISTÄ SAVOSSA RUETAAN ALOITTAMAAN NIIN MUKANA OLEN JA ILMESTYN PARRIKAADEILLE OMALLA NIMELLÄNI.

11 08 2010
no...v.r.

mihinkä on kadonnut elokuun 2010 kirjoitukset ylläpito?

10 09 2010
joo

joo vittu joo

16 10 2010
hyvä timo

miksi ei saisi valita itse? jos kannabis on ns. terveellisempää kuin tupakka ja alkoholi niin miksi ei saisi valita miedompaa vaihtoehtoa!? Kun tavallinen suomalainen kuulee sanan: ”kannabis” niin heti mietitään narkomaaneja jne. Ihmiset ja media on pistänyt muut ajattelemaan että tämä kasvi on hirveä ”suoraan suoneen huume”…
Hyvä Timo, moni ei uskalla jatkaa tuota samaa rataa !
ryhdytää kaikki kasvattamaan… ei ne kaikkia viljelmiä saa pois…

14 11 2010
Nimetön

On suorastaan sairasta minkälainen asenne Suomessa on hamppukasviin. Enkä puhu pelkästään marihuanasta eli kukinnosta tai hasiksesta eli muotoon puristetusta hamppuöljystä. Ihmisillä ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka hyödyllinen kyseinen kasvi olisi juurikin lääke-, tai energiateollisuudessa. Ihmiset tuntuvat ajattelevan vain sitä, kuinka kaikki hamppu on tarkoitetu huumeeksi, samalla kun mättävät naamaansa kilokaupalla erilaisia amfetamiini-, opiaattijohdannaisia olemattomiin vaivoihin. Miksi Suomessa yleinen mielipide ja asenteet ovat juuttuneet jonnekin kivikauden ja keskiajan välimaastoon?

18 12 2010
Eduskuntaan

Eikun vaan kickstarterilla tms Haaralle rahoitus vaalikampanjaan. Rahaa liikkuu kun Timo on ehdokkaana, muussa tapauksessa kukaan ei menetä mitään.

7 01 2011
Heikki Luminen

Sanotaan heti kärkeen etten näe hyvänä kenellekään sekoittaa päätään millään kemiallisella aineella ellei terveyden/sairauden kallata ole aivan välttämätöntä. Täydennettäköön että näkemyksestäni huolimatta nautin joskus hyvässä seurassa alkoholipitoisia juomia. Kukaan ei ole täydellinen, paitsi mr nobody, nobody is perfect.

Taas voittaa viranomaistaholla ylpeys ja ennakkoluulo. Käsittämättömän degeneroitunutta väkeä on päässyt pesiytymään niinkuin koulutettuun väkeen kuin Suomen poliisi ja oikeuslaitos edustaa. Luulisi nimenomaan koulutetun väen ymmärtävän tehdä valistuneita päätöksiä. Nyt pahasti näyttää siltä että kaksinumeroiset ovat miehittäneet koko oikeuslaitoksen kun päätöksiä tehdään mutu-tuntumalla. Ei liene oikeusvaltion periaatteiden mukaista toimintaa yhdenkään älyllisen olennon mielestä.

Nyt olisi korkea aika eduskunnan määrätä näille intomielisille lain vahtikoirille tulkinta ohjeet. Pian jonkun muunkin hyöty- tai koristekasvin lehti, juuri, varsi tahi kukinto tulee laittomaksi näiden vahtikoirien heikon kemian ja luonnontieteiden tuntemuksen vuoksi. Koko oikeuslaitoksen lisäkouluttaminen tulisi liian kalliksi vaikka olisikin todellinen ongelman ratkaisumalli.

Epäilen kuitenkin raskaasti nykyisen poliittisen eliittimme oppineisuutta vaikkakin ovat keskimääristä koulutetumpaa sakkia. Siis ratkaisuksi esittäisin Timo Haaran liittumistä vaikka viljeliöitä parhaiten edustavaan Keskustapuolueeseen. Pienpuolueissa hänellä ei ole mahdollisuutta kuin tulla seuraavaksi ”veltto virtaseksi” niin älykäs mies kuin hänkin on (tunnen henkilökohtaisesti).

Toinen porukka jossa nähtävästi siedetään erilaisuutta hiukan paremmin on Perussuomalaisten puolue. Se on myös selvässä nousussa joten Soinin porukassa voisi olla mahdollisuuksia Timolle. Myös Soini on älykäs ihminen (tunnen hänetkin) vaikkakaan ei kaikissa asioissa niitä avarakatseisimpia.

Toivotan onnea ja menestystä sinulle Timo Haara. Pysy lujana valitsemallasi tiellä. Ilman sinunkaltaisiasi ihmisiä maailmassa ei mikään tule koskaan muuttumaan.

26 01 2011
dekki

Timo Haara lailliseksi… 😀

15 02 2011
Johannaus

Parhaani mukaan yritän kaikkia ihmisiä kunnioitta ja olla ottamatta itteeni kaikista käsittämättömyyksistä, mutta erittäin vaikeeks se tehdään! On se kumma, ettei ihmisellä ole oikeutta valita omasta elämästään edes siihen asti ku omista toimista ei kukaan muu kärsi. Thumbs up Haaralle, oot sankari:)

18 02 2011
Masa

”Heimosen mukaan yleensä kukat käyttää kasvattaja itse ja myy lehdet.”- Mitään tuon hauskempaa en oo vähään aikaan kuullutkaan!!!Uskomatonta että tuollaisia ”valtion virkamiehiä” edes päästetään todistamaan….Jaksamista Timolle,hampun puolestapuhujalle.

17 04 2011
Anrii

Timolle voimia. Oikealla asialla olet ja yksi harvoista jotka tekee eikä vaan puhu.

17 07 2011
Nimetön

27vuotta asiaan perehtyneenä.ns.laillisesti n.22v.voisin sanoa että kohtuus kaikessa—toivottavasti näen sen toivotun linjauksen,ennen eläke-ikää.on ollut ilo auttaa sairaita ihmisiä.pyhä ns.rikkaruoho tuonut lohtua kuoleville kanssaihmisille.olen vain delegoinut asioissa.suomi on hyvä maa.mutta nykyinen lainsäädäntö on juuri-homeessa.t.vapaa ehtoisesti syrjäytynyt.mutta kaikki elämänasiat kohdallaan.

17 07 2011
Nimetön

politiikka pois —ihmisyyden perustuksista.ne jotka tietää asian eivät jaksa välittää.pää-asia on w-g.tulos….

6 09 2011
Nimetön

täs pari vuode aikana on pahasti iskeny noi kansaedustajien osakesalkut silmään kun niitä aina välillä julkaistu nii huolestultavalta näyttää.. LIIAN monelta löytyy stora ensoa, metsoo, neste olia ja mitä muita alan yrityksii niitä onkaa en ees muista. eipä varmaa mitää uutta mutta kovasti ihmetyttää tuolainen, mielestäni jos kansanasiaa ajaa ei saisi omistaa mitään osakkeita tai vastaavaa.

Foliohatut nurkkaa ja vittuu niistä koloista PROTESTOIMAA, helppo sieltä ruudutakaa kitistä ei ne asiat nii muutu ainakaa meidä eli-ikänä. Mellakointi ja järjestyksen epävakauttaminen vosi olla toimivin jos halutaa saada joskus jotai muutosta tähän rahan ja elitismin mailmaan.

EHDOTAN Että käydään hakemassa timo pois lain kourasta vaikka väkisi ja nimitetään kansan puolesta ylimpään johtoon! jaaa vaikka jotai muutakin järkeviä muutoksia heti eikä joskus jos.

7 09 2011
paska puhetta

Voisitte hampputyypit kuolla ja hävitä pallolta. Jos on kerran todettu että se on kielletty niin eikö sitä sitten voi uskoa ja mennään sillä mitä on! Saatanan narkkipellet. Eipä kukaan taida puhua puolueettomasti myös niistä haittapuolista. Kovemmat huumetuomiot vaan kaikille narkeille. Niin ja menkää hoitoon! Jos ton haaran asenne on toi itkeminen ku ei saa kasvattaa ni muuttakoon vittu jamaikalle vaikka!

18 11 2011
Nimetön

Ime hamppua äijä.

13 09 2011
Laillistakaa

Se on surullista, että jo ala-asteella lapset aivopestään uskomaan, että kannabis on huume… Eikä mainita mitään siitä, että kannabista on käytetty yli 2000 vuotta lääkkeenä.

PS. Timo Haara on hieno mies, harva uskaltaa nousta virkavaltakoneiston rattaita vastaan. La Liberté guidant le peuple!

4 12 2011
Nimetön

Kuituhampun kasvatuksesta 1,5 vuoden tuomio (pahimmassa lajikkeessa oli vain 1,2 %!!!). Huhhuh, onpas idioottivetoinen yhteiskunta.

22 06 2012
Nimetön

Ei kannabiksen kasvatusta vapauteta (Lääketehtaat pitävät siitä huolen)

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s
%d bloggaajaa tykkää tästä: