Lääkkeistä jotka rentouttavat lihaksia ja auttavat lihasspasmeihin

31 01 2009

Toimivatko lääkkeet käytännössä?

Emme ole varmoja.  Ei ole olemassa riittävästi tutkimusta, jotta voisimme sanoa auttaako tietty lääke helpottamaan MS-taudin aiheuttamia lihasspasmeja.

Vasta muutamat tutkimukset ovat paneutuneet tarkemmin lihaksia rentouttavien lääkkeiden vaikutuksiin. Useimmiten näitä käytetään MS-taudin lihasspasmien hoidossa. Suurin osa näistä harvoista tutkimuksista ei ole tutkinut lääkkeiden vaikutuksia luotettavalla tavalla.

Onneksi kuitenkin löytyi kooste tutkimuksista (tunnetaan myös järjestelmällisenä arviointina), joka on koostettu yhteensä 39 tutkimuksesta.[2] Valitettavasti vain muutamat näistä tutkimuksista mittaavat lääkkeiden vaikutuksia lihasspasmeihin luotettavalla tavalla. Arviointiin kuului tutkimuksia, jotka tutkivat baclofenia, tizanidinea ja dantrolenea.

Baclofen-tabletit (Lioresal, Baclon)

Kolme hyvää tutkimusta koosteesta osoittaa, että baclofen- ja tizanidine-tabletit toimivat suunnilleen yhtä hyvin.[2] Baclofen on yleisesti käytetty myös Suomessa.

Tizanidine-tabletit (Zanaflex, Sirdalud)

Tizanidinen osalta löytyi kaksi tutkimusta (molemmat kontrollikokeita). Ensimmäinen totesi, että tizanidine helpottaa vähentämään lihasspasmeja ja nykimistä.[1] Toinen tutkimus havaitsi, että hoito helpotti lihasten jäykkyyttä ja spasmeja, mutta ei helpottanut ihmisten liikkumista.[3]

Dantrolene-kapselit (Dantrium)

Dantrolenen osalta ei ole luotettavia tutkimuksia vaikutuksista MS-tautiin.

Kannabis (tabletit)

Kannabikseen liittyvät tutkimukset tutkivat pääasiassa kannabistiivistettä sisältävien tablettien vaikutusta. Englannissa tai Suomessa näitä tabletteja ei ole. Suomessa käytössä on hollantilainen luonnollinen kannabiskukinto Bedrocan lääkelaitoksen erityisluvalla. Englannissa on käytössä kannabinoidisuihke nimeltään Sativex. Se ei ole MS-taudin normaali hoitomuoto, mutta lääkärit voivat määrätä sitä oman harkintansa perusteella sen mukaan, mikä on parasta kullekin potilaalle.

Kannabiksen osalta löytyi yksi erittäin laaja luotettava tutkimus. Siinä on mukana 660 MS-tautia sairastavaa, joiden osalta tutkittiin auttaako kannabiksesta saatu kemikaali helpottamaan lihasspasmeja ja lihasjäykkyyttä. Lääke annettiin tabletin muodossa ja se sisälsi vain THC:tä.

Kaikilla tutkimuksessa mukana olleilla ihmisellä oli vakaa MS (kyseessä siis ei ollut taudin pahenemisjakso) ja heillä kaikilla oli lihasspasmeja jotka aiheuttivat heille ongelmia. Heille annettiin yksi tai kaksi annosta kannabistiivistettä tai lumelääkettä (plasebo) ja heitä seurattiin 15 viikkoa.

Kannabistiivisteet eivät auttaneet oireisiin juuri sen paremmin kuin lumelääke. Kuitenkin ihmiset, jotka ottivat kannabistiivistettä olivat paljon todennäköisemmin sitä mieltä, että heidän oireensa olivat helpottuneet kuin ryhmällä, joka sai lumelääkettä. Tutkijat arvioivat kannabiksen voivan helpottaa spasmien aiheuttamien kipujen kontrollointia.[4]

Myös toinen pienempi 57 ihmisen tutkimus havaitsi, että kannabistiiviste ei auta lihasspasmeihin lumelääkettä enempää.[5] Mutta vielä ei ole kuitenkaan riittävästi tutkimustietoa toimivatko nämä tabletit todella vai eivät.

Useat tutkimukset ovat tutkineet Sativexin, kannabissuihkeen, vaikutuksia. Tutkimukset eivät ole täysin varmoja, mutta vaikuttaa, että suihke voisi auttaa lihasspasmeihin.[3] Kuitenkaan hoito ei välttämättä auta kaikkia ja hyödyt voivat jäädä pieniksi. Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa ihmiset arvioivat lihasspasmiensa parantuneen vain noin 0,5 pykälää asteikolla 1-10.

On myös selvittämättä kannabiksen kukinnon vaikutus spasmeihin synteettisten versioiden tai yksittäisen kemikaalin sijaan. MS-potilaiden kokemukset antaisivat viitteitä siitä, että kannabiksen kukinto voi olla merkittävässä osassa helpottamassa päivittäistä elämää lieventäen spasmeja ja ennen kaikkea poistaen niiden aiheuttamaa kipua. Lisää tutkimusta kuitenkin kaivattaisiin tieteellisten todisteiden saamiseksi potilaiden kokemusten rinnalle.

Erityisesti lisää tietoa kaivattaisiin erilaisten kannabinoidiprofiilien vaikutuksesta. Nykyisellään tutkimus on usein vain (synteettisen) THC:n vaikutuksien tutkimuksia, jolloin helposti esimerkiksi tärkeät CBD ja CBN jäävät kokonaan pois. Eroja on havaittu myös synteettisen THC:n ja kasvin tuottaman THC:n välillä. Synteettinen versio ei ole ollut yhtä tehokas hoitomuoto.

Useimpien kannabisvalmisteiden hallussapitäminen on laitonta Suomessa. Kuitenkin jo kahdeksalla MS-potilaalla on lääkelupa hollantilaiseen Bedrocaniin ja määrän odotetaan kasvavan tiedon lisääntyessä.

Lääkkeiden määrääminen

Brittiläisiä lääkäreitä on neuvottu määräämään baclofenia tai toista lääkettä nimeltä gabapentin ensimmäisenä vaihtoehtona spasmeihin.[6] Suomessa gabapentin on käytössä kauppanimellä Neurontin. Lisää tietoa gabapentinin vaikutuksesta lihasspasmeihin voit lukea englanniksi täältä: http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/besttreatments/multiple-sclerosis-treatments-gabapentin-to-help-muscle-spasms

Dantrolenea ja tizanidinea määrätään vasta, jos aiemmin mainitut lääkkeet eivät ole auttaneet.

Miksi niiden pitäisi toimia?

Nämä lääkkeet vähentävät lihasspasmeja rentouttamalla lihaksia käsistä ja jaloista, vaikkakin ne kaikki toimivat hiukan eri tavoilla.

Voivatko ne olla vaarallisia?

Kyllä. Sekä tizanidine että dantrolene voivat aiheuttaa erittäin vaarallisia sivuvaikutuksia.[6] Dantrolene voi aiheuttaa maksavaurioita ja haitallisia muutoksia vereen.[7] Tizanidine voi vaurioittaa maksaa. Eräässä tutkimuksessa yksi ihminen kaikkiaan 111 sai maksatulehduksen lääkkeestä (tätä kutsutaan hepatiitiksi) ja toisilla oli merkkejä siitä, että lääke oli vaurioittanut heidän maksaansa jonkin verran.[1]

Näiden sivuvaikutusten takia dantrolenea ja tizanidinea käytetään vain, jos muut hoitomuodot eivät ole tehonneet. Jos otat niitä, sinun maksasi vointi pitää ensin testata. Jos sinulla on flunssan kaltaisi oireita, tunnet itsesi kipeäksi, epätavallisen väsyneeksi, ruokahalu on mennyttä tai ihoosi tai silmiisi tulee keltaista vivahdetta, voivat nämä olla merkkejä maksaongelmista.

Tizanidine reagoi ikävästi muiden tunnettujen lääkkeiden kanssa, mukaan lukien joidenkin antibioottien. Kerro aina lääkärillesi muista lääkkeistä, joita käytät.[9]

Toisissa tutkimuksessa tizanidinen ja baclofenin on havaittu aiheuttavan suun kuivumista, uneliaisuutta ja lihasten heikkoutta.[10] Mutta tizanidine voi aiheuttaa vähemmän lihasten heikkoutta kuin baclofen.

Baclofenin käyttämistä ei saisi lopettaa äkillisesti. Annosmäärä pitäisi laskea vähitellen ja tästä pitäisi keskustella aina lääkärin kanssa.[7]

Tutkijat ovat tutkineet myös kannabistiivistetablettien sivuvaikutuksia. He havaitsivat, että nämä voivat aiheuttaa joitakin lieviä sivuvaikutuksia, kuten suun kuivumista, huimausta ja ripulia.[4] Samankaltaisia oireita on mahdollista saada myös suusuihkeesta.[8] Kannabiksen kukinnon, Bedrocanin, osalta sivuvaikutukset ovat olleet erittäin lieviä, kuten suun kuivumista, eikä ongelmia ole raportoitu. Bedrocanin mahdolliset sivuvaikutukset myös katoavat nopeasti käytön jatkuessa.

Tieteelliset viitteet:

[1] Smith C, Birnbaum G, Carter JL, et al. Tizanidine treatment of spasticity caused by multiple sclerosis: results of a double-blind, placebo-controlled trial. Neurology. 1994; 44 (11 supplement 9): 34S-S42S, discussion 42S–43S.

[2] Shakespeare DT, Boggild M, Young C. Anti-spasticity agents for multiple sclerosis (Cochrane review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2006. Wiley, Chichester, UK.

[3] Barnes MP, Bates D, Corston RN, et al. A double-blind, placebo-controlled trial of tizanidine in the treatment of spasticity caused by multiple sclerosis. Neurology. 1994; 44 (supplement): S70–S78.

[4] Zajicek J, Fox P, Sanders H, et al. Cannabinoids for treatment of spasticity and other symptoms related to multiple sclerosis (CAMS study): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2003; 362: 1517-1526.

[5] Vaney C, Heinzel-Gutenbrunner M, Jobin P, et al. Efficacy, safety and tolerability of an orally administered cannabis extract in the treatment of spasticity in patients with multiple sclerosis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. Multiple Sclerosis. 2004; 10: 417-424.

[6] National Institute for Clinical Excellence. Management of multiple sclerosis in primary and secondary care. November 2003. Clinical guideline 8. Available at http://www.nice.org.uk/cg8 (accessed on 7 November 2007).

[7] British National Formulary. Skeletal muscle relaxants. Section 10.2.2. September 2007. BNF 54. British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Also available at http://bnf.org (accessed on 4 October 2007).

[8] Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Public information report on sativex oromucosal spray. December 2007. Available at http://www.mhra.gov.uk (accessed on 17 March 2008).

[9] U.S. Food and Drug Administration. Updated safety information: contraindications to the use of tizanidine. March 2007. Available at http://www.fda.gov/medwatch/safety/2007/Zanaflex_DHCP_3-27-2007.pdf (accessed on 7 November 2007).

[10] Groves L, Shellenberger MK, Davis CS, et al. Tizanidine treatment of spasticity: a meta-analysis of controlled, double-blind, comparative studies with baclofen and diazepam. Advances in Therapy. 1998; 15: 241-251.

Lähteet:

http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/besttreatments/multiple-sclerosis-evidence-whats-the-evidence-for-medicines-that-relax-your-muscles

http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/besttreatments/multiple-sclerosis-treatments-medicines-that-relax-your-muscles-to-help-muscle-spasms

Etelä-Dakotan lainsäätäjät saavat eteensä lääkekannabisehdotuksen

27 01 2009

Etekä-Dakotassa yhden miehen muutosliike, Bob Newland, on ilmoittanut, että hän on löytänyt lainsäätäjän tukemaan lääkekannabisaloitetta ja sen tiimoilta on kuuleminen pian.

Mahdollisesti kuuleminen on jo ennen kuun vaihdetta. Lakiesityksen tekstin voit lukea englanniksi täältä: http://www.sodaknorml.org/sdsa_files/campaign/SoDakMedCanAct09/SoDakMedCanAct.htm

Esityksen läpimeno olisi miellyttävä yllätys ja suloinen korvaus aktivisteille kuten Newland ainoassa osavaltiossa, jossa lääkekannabisesitys ei mennyt läpi äänestyksissä. Vuoden 2006 äänestyksessä lääkekannabis sai taakseen 48 % tuen. Aiemmat yritykset saada esitys menemään läpi lainsäätäjien edessä eivät edenneet minnekään ja uuden esityksen vastustajia johtaa pääsyyttääjä Larry Long (R), joka oli johtohahmoja myös vuonna 2006 lääkekannabiksen vastaisessa kampanjassa. Luonnollisestikaan syyttäjä ei ole lääkäri, vaikka hän haluaisikin tehdä päätöksiä potilaiden puolesta.

Newland yritti järjestää tapaamisen Longin kanssa keskustellakseen ”lainvalvojien huolista”, mutta Long teki selväksi, että hänen mielipiteensä lääkekannabiksen suhteen ei tule muuttumaan. Piste.

Newlandilla on myös varaehdotus valmiina, sillä hän arvelee, että republikaanit kauhistuvat ajatuksesta antaa potilaille lupa kasvattaa omat lääkkeensä, ja todennäköisesti yrittävät murskata esityksen. Varaehdotus yksinkertaisesti takaisi potilaan puolustuksen, jos hänet pidätetään tai syytetään lääkkeidensä takia.

Lähde:

http://stopthedrugwar.org/chronicle_blog/2009/jan/19/south_dakota_legislature_will_ta

Poliisi kykenee pysäyttämään vain 20 prosenttia Espanjaan tulevasta hasiksesta

26 01 2009

Espanjan viranomaiset eivät kykene selviämään Marokosta Andalusiaan salakuljetettavista huumemääristä.

Kansallinen poliisi ja Guardia Civil -santarmit ovat viimeisimmillä tilastotiedoillaan myöntäneet, että taistelu hasiksen salakuljettajia vastaan ollaan häviämässä. Vaikka viikoittain tapahtuu keskimäärin kaksi suurta takavarikkoa, viranomaiset saavat kiinni arviolta vain 20 prosenttia maahan kuljetetusta hasiksesta.

Suurin osa hasiksesta tuodaan Espanjaan Marokosta, tärkeimmän väylän ollessa Andalusia ja Guadalquivir-joki, joka tunnetaan nykyään Kannabisvaltaväylänä. Tilastojen mukaan salakuljettajat ovat marokkolaisia, espanjalaisia sekä brittejä.

Europolin raportit myöntävät salakuljetuksen olevan niin laajaa, että sen pysäyttäminen kokonaan on käytännössä mahdotonta.

Toiminta on erittäin tuottoisaa; salakuljettajat maksavat hasiksesta 14–40 senttiä grammalta, Espanjaan kuljetetun aineen arvo on 80 sentistä 1,50 euroon grammalta, ja katukaupassa sen hinta onkin jo 3–4,50 euroa.

Vuonna 2007 Espanjassa takavarikoitiin 653 631 kiloa hasista. Luku oli 42 % suurempi kuin edeltävänä vuonna.

Lähde:

http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_19543.shtml

Montanassa punnitaan muutosta lääkekannabislakeihin

26 01 2009

Kun äänestäjät hyväksyivät Montanan lääkekannabislain selvälllä marginaalilla 2004, sairaat ihmiset ympäri osavaltiota juhlivat. Ensimmäistä kertaa yli 70 vuoteen Montanan lääkärit pystyivät suosittelemaan lääkekannabista kärsiville potilailleen, jotka sairastivat esimerkiksi syöpää, HIV/AIDS:ia, MS-tautia tai muuta heikentävää ja mahdollisesti tuskallista tautia. Kannattajat ja potilaat näkivät laillistamisen vahvistuksena ihmelääkkeenä pitämänsä kasvin arvolle.

286px-map_of_usa_mtsvg

Nyt Montanan senaatin laillisuuskomitea sai eteensä lakiesityksen, joka kumoaisi tunnistekortit osavaltion lääkekannabislain ehtoja rikkovilta lääkekannabispotilailta. Nykyiset lait kieltävät lääkekannabispotilaita ajamasta silloin, kun he ovat lääkityksen alaisena.

Lakiesitys 212 vaatisi poliisia suorittamaan verikokeen jokaiselle pysäyttämälleen lääkekannabispotilaalle. Jos henkilö kieltäytyy testistä, poliisilla olisi oikeus takavarikoida ajoneuvo.

Lakiesityksen esittäjä edustaja Verdell Jackson (R-Kalispell) sanoi, ”Mielestäni tämä on ongelma ja meidän pitää kiinnittää huomiota samalla tavalla huumeisiin kuin alkoholiin.”

Puhuessaan senaatin laillisuus komitean edessä Tom Daubert, Yhtyneiden potilaiden ja perheiden puheenjohtaja ja perustaja, sanoi kannattavansa päihtyneenä ajamisen kitkemistä julkisilta teiltä, mutta Verdell Jacksonin esitys hyökkää vain yhden potilasryhmän kimppuun perustuslakien vastaisesti.

”En ole kuullut yhtään väitettä, että rekisteröitynyt montanalainen potilas olisi ajanut lääkkeen vaikutuksen alaisena”, Daubert sanoi lisäten, että potilaat ovat niin kiitollisia mahdollisuudesta käyttää kannabista, että he erittäin epätodennäköisesti alkavat flirttailla lain kanssa ja riskeeraavat lainsäätäjien suhtautumisen kannabikseen.

Daubertin mukaan teillä on tuhansia reseptilääkkeitä käyttäviä, joiden ajokyky on selvästi heikentynyt lääkityksen takia, mutta lakiesitys koskettaisi vain ja ainoastaan lääkekkannabiksen käyttäjiä.

Asianajaja ja lääkekannabispotilas Chris Lindsey sanoi, että Jacksonin esitys vain pelottaisi ihmisiä jättämään hakematta laillista rekisteröintiä. Hänen mukaansa monet potilaat välttäisivät rekisteröintiä mieluummin kuin kantaisivat mukanaan korttia, joka asettaisi heidät erikoisen epäsuotuisaan asemaan lainvalvojien silmissä.

”Olen vain Kalle Kansalainen ajelemassa katua ja minulla ei ole tunnistekorttia, lainvalvojilla ei ole oikeutta kohdella minua eri tavalla kuin muita. Kuitenkin, jos minä olen potilas, lääkäri on todennut, että hyödyn kannabiksesta ja osavaltio on antanut minulle luvan käyttää sitä, niin todellisuudessa tämän lakiesityksen jälkeen olisinkin ilmoittautunut vapaaehtoiseksi verikokeisiin, jos vaikka joskus ajaisin ylinopeutta.”, Lindsey selventää. ”En usko, että tämä oli mitä äänestäjät tarkoittivat”

Toiset vastustajat todistivat, että esityksessä asetetut rajat kannabiksen aktiivisten kemikaalien hajoamistuotteiden määrille veressä ovat umpimähkäisen alhaisia, ne tekisivät käytännössä lääkekannabispotilaan laillisesta ajamisesta täysin mahdotonta, eikä niillä ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Hajoamistuotteita voi olla veressä päiviä tai jopa viikkoja käytön jälkeen niiden vaikuttamatta henkilön toimintakykyyn.

Monia lääkekannabispotilaita oli paikalla kuulemistilaisuudessa vastustamassa esitystä ja vain muutama ihminen oli saapunut paikalla kannattamaan sitä.

Lakiesityksen voit lukea kokonaisuudessaan englanniksi täältä: http://data.opi.mt.gov/bills/2009/billhtml/SB0212.htm

Lähteet:

http://www.montanasnewsstation.com/Global/story.asp?S=9704926&nav=menu227_8

http://www.greatfallstribune.com/article/20090120/NEWS01/90120006

http://www.greatfallstribune.com/article/20090119/NEWS01/901190302

Kannabissiementen myynti esimerkki Irlannin demokratian toimivuudesta

25 01 2009

Dublinin siemenkauppiaat saivat virallisen tuen Irlannin hallitukselta sen jälkeen, kun terveysministeri Mary Harney ilmoitti, että hänellä ei ole suunnitelmia lakien muuttamiseksi sen suhteen, kuinka viranomaiset käsittelevät kannabiskasvin siementen myyntiä.

Kannabiksen kasvattaminen säilyy Irlannissa laittomana, mutta samaan aikaan jo kovin suuressa osassa maailmaa verhoa on aukaistu ja auringonvalo pääsee paistamaan kannabiskasveille, joita kasvatetaan helpotukseksi valtavaan määrään eri vaivoja.

Tällä hetkellä yli 25 prosentilla Yhdysvaltojen 305 miljoonasta asukkaasta on laillinen pääsy lääkekannabikseen ja ympäri Eurooppaa tuoreet jäsenvaltiot kuten Tsekin tasavalta liittyvät Alankomaiden linjaan ja tarjoavat helpomman pääsyn kannabikseen itse asiassa laskeakseen kokonaiskäyttäjämääriä.

Palataanpa Irlantiin. Siellä Eurooppa huumeista vastaan (EURAD) järjestön  puheenjohtaja Gráinne Kenny sanoi, että siementen myynnin laillisuus tarkoittaa, että ”laki on täysin typerä”. Hän sanoi, että ei ole epäilystäkään, että ihmiset jotka ostavat siemeniä hyvin usein ”kasvattavat omansa”.

Nirvanan siemenputiikin johtaja Dublinissa Jim Bellamy kuvaili siemenmyymälöiden sulkemista ”hölynpölyksi”.

”Me myymme siemeniä matkamuistoiksi osoittaaksemme, kuinka demokraattinen maa Irlanti on”, hän kertoi. ”Me myös kerromme tarkkaan ihmisille, mitä Irlannin lait sanovat”, hän jatkoi. ”Joten toivottavasti kukaan ei tee erehdyksiä.”

(Kannabissiementen myynnin salliminen on järkevää politiikkaa. Nykyisellään myynti työllistää ihmisiä, jotka maksavat veroja ja pitävät näin yhteiskuntaa pyörimässä. Vaihtoehtoisesti siementen myynti voisi olla laitonta, jolloin se jäisi ulkomaisten toimittajien sekä lakia rikkovien ja veroja maksamattomien ihmisten harteille. Laillisuus ei juuri vaikuta kaupan määrään, vain siihen hyötyykö valtio siitä mitään. -toim. huom.)

Lähde:

http://pr.cannazine.co.uk/content/view/814/1/

Lentokoneen henkilökunta pidätettynä kannabiksen vuoksi

24 01 2009

Brittiläiset tullin virkamiehet kertoivat että Etelä-Afrikan lentoyhtiön (South African Airways) erään lennon 15 työntekijää on pidätettynä, koska  heidän matkatavaroistaan löytyi suuri määrä kannabista.

b737-800southafricanairwayszs-sjo01
Bob Raiger Britannian tullista sanoi, että henkilökunta ja lentäjät Johannesburgin lennolta  pidätettiin Heathrown lentokentällä tiistaina heidän kulkiessaan turvatarkastuksen läpi. Hänen mukaansa tullin viranomaiset löysivät yhteensä 50 kiloa kannabista kolmesta laukusta.

South African Airways ei ole vielä suostunut kommentoimaan pidätyksiä

Lähde:

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/EU_BRITAIN_FLIGHT_DRUGS?SITE=NCKIN&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT

Espanjassa löydetty 11 tonnia hasista ja annettu tuomioita salakuljetuksesta

24 01 2009

Sevillassa löydettiin 11 tonnia hasista, jonka on arveltu olevan matkalla Pohjois-Euroopan maihin

Poliisi löysi 11 tonnia hasista piilotettuna kahteen autotalliin Avenida de la Innovacionissa Sevillassa. Kyseessä on suurin huumelöytö kaupungissa pariin vuosikymmeneen, yksi maan suurimpia löytöjä ja sen arvoksi on arvioitu noin 16 miljoonaa euroa.

Kansallinen poliisi sanoi, että hasis oli pakattu 361 paaliin ja kätkö löytyi, kun he jahtasivat yhtä huumeiden salakuljetusorganisaation jäsentä.

32-vuotias mies, jota kutsutaan nimellä Benjamin R.R., pidätettiin erään toisen miehen kanssa, jonka epäillään olleen ostamassa osaa hasiksesta, vaikkakin uskotaan, että Pohjois-Euroopan maat olivat hasiksen lopullinen kohde.

Dénian salakuljettajille vankilatuomiot

Yhdeksän ihmistä sai yhteensä 28 vuotta vankeutta.

Vankilatuomiot yhdeksää ihmistä kohtaan on vahvistettu. Heidät tuomittiin syylliseksi jopa 2000 hasiskilon salakuljettamisesta Déniaan. Yhteensä tuomioita määrättiin 28 vuotta ja yhdeksän kuukautta. Useimmat kärsivät noin kolmen vuoden tuomioita.

Ryhmä toi 2000 kiloa hasista Melillasta Déniaan operaatiossa, joka oli organisoitu Málagassa ja jonka poliisi keskeytti Dénian rannalla.

Lähteet:

http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_19704.shtml

http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_19694.shtml