Raportti kiirehtii säännösteltyjä markkinoita kannabikselle kieltolain sijaan

28 10 2008

Yhdistyneiden kansakuntien ensi vuoden huumepolitiikan arviointia varten toteutettu raportti ehdottaa ”säännösteltyjen markkinoiden” tuottavan vähemmän haittaa kuin nykyisenlainen kansainvälinen kieltolaki. Raportti, joka todennäköisesti avaa keskustelun kannabislaista, ehdottaa, että kontrollointi kuten verotus, ikärajat ja tuotemerkinnät pitäisi selvittää. Raportin laati Beckley-säätiö, YK:n valtuuttama kansalaisjärjestö, vuoden 2009 YK:n huumausainepolitiikkakatsausta varten ja se esitellään myös Britannian parlamentin ylähuoneessa.

Raportin mukaan maailmassa on yli 160 miljoonaa kannabiksen käyttäjää. ”Vaikka kannabiksella voi olla haitallisia vaikutuksia terveydelle, mukaan lukien mielenterveys, sen haitat ovat kuitenkin huomattavasti vähäisemmät kuin alkoholilla ja tupakalla”. Historia ei tunne yhtään kannabiksen aiheuttamaa kuolemaa, kun taas alkoholi ja tupakka tappavat vuosittain pelkästään Englannissa yli 150 000 ihmistä.

Raportti, jonka laati ryhmä tiedemiehiä, akateemikkoja ja huumepolitiikan asiantuntijoita, ehdottaa, että suuri osa kannabiksen haitoista ”on seurausta kieltolaista itsestään, erityisesti sosiaaliset haitat lähtien pidätyksistä ja vangitsemisesta”. Sillä, ovatko kannabiksen käyttöä kontrolloivat lait liberaaleja vai ankaria, ei juuri ole vaikutusta käytön määrään.

”Vaihtoehtoisessa mallissa jossa saatavuutta säännöstellään, kannabista verotetaan, ostamiselle on minimi-ikä, tuotemerkinnät ja vahvuutta rajoitetaan, voitaisiin minimoida kannabiksen käytön tuomat haitat”, raportti kertoo.

Raportin mukaan vain säännösteltyjen markkinoiden kautta nuoria ihmisiä voitaisiin suojata voimakkaammilta lajikkeilta. Raportin tarkoituksena olisi olla tiekartta kansakunnille, jotka etsivät ”rationaalisempaa ja tehokkaampaa tapaa kontrolloida kannabista”.

Kirjoittajat ehdottavat todistustaakan kertovan, että ”nykyinen malli kannabiksen kohdalla ei toimi ja – – tarvitaan vakavaa asioiden uudelleenpohdintaa, jos haluamme minimoida kannabiksen käytön tuomat haitat”.

Huumausainelakien uudistamista vaativat järjestöt ovat ottaneet raportin ilolla vastaan. ”Beckley-säätiötä täytyy onnitella heidän tarkkanäköisyydestään ehdotuksessa tuoda kannabiksen tuotanto ja jakelu hallituksen valvontaan”, sanoi Danny Kushlick Transform Drug Policy -säätiöstä.

Raportti julkistetaan kaksipäiväisessä konferenssissa, jossa ovat paikalla huumepolitiikan johtavat hahmot maailmassa.

Lähde: http://www.guardian.co.uk/society/2008/ … rugspolicy

Sveitsissä kansanäänestys laillistamisesta

28 10 2008

Neljä puoluetta on osoittanut tukensa aikuisten kannabiksen käytön sallimiselle, samalla kun alle 18-vuotiaiden käyttö pidettäisiin edelleen kiellettynä.

Sveitsilläiset valmistautuvat äänestämään marraskuun 2008 kansanäänestyksessä aloitteesta, jonka parlamentti torjui neljä vuotta sitten.

Monia eri puoluekantoja yhdistävä yhteenliittymä on uudistanut esityksen kannabiksen dekriminalisaatiosta maassa. Radikaalipuolueen, Kristillisdemokraattien, Sosialistien ja Vihreiden edustajat tukevat aloitetta joka säännöstelisi kannabiksen käyttöä, säilyttäen käytön laittomana alaikäisten kohdalla.

Lakialoitteesta on tarkoitus äänestää 30. päivä marraskuuta. Puolueet ovat kehoittaneet Sveitsin kansalaisia äänestämään aloitteen puolesta. Kansalliskokousedustajat Bernissä kuvailivat sitä nykyistä täyskieltoa järkevämmäksi käytännöksi kannabiksen suhteen. He huomauttivat että ehdotus suojelee nuoria tehokkaasti, kieltäessään aineen alaikäisiltä. Edustajat olivat myös sitä mieltä, että jointin polttelu on aikuisen ihmisen henkilökohtainen valinta, aivan kuten alkoholin juominen tai tupakan polttaminenkin.

”On välttämätöntä että aiheesta keskustellaan järki- eikä tunnepohjalta”, sanoi Geri Muller, Aargaulainen Vihreiden edustaja. Stephane Rossini, Sosialistien edustaja Valaista, sanoi että kyse ei ole kannabiksen vähättelystä, vaan dogmaattisista mielipiteistä eteenpäin pääsemisestä.

Kannabis on yhä kielletty aine Sveitsissä, vaikkakin useissa osissa maata suvaitaan pienten määrien hallussapito henkilökohtaiseen käyttöön. Lainmuutokseen pyrkivien poliitikkojen mukaan nykyinen kieltolaki on epäonnistunut käytön ehkäisyssä.

Christa Markwalder, parlamentin Radikaalipuolueen jäsen, arvioi että 500 000 sveitsiläistä käyttää kannabista säännöllisesti tai toisinaan. Lähes 30 000 vuosittaista poliisitapausta ainoastaan ylikuormittaa tarpeettomasti poliisi- ja oikeuslaitosta, sanoi Markwalder.

Neljä vuotta sitten Sveitsin parlamentti hylkäsi vastaavan hallituksen tekemän aloitteen. Maa keräsi mainetta vapaamielisillä huumelaeillaan 80-luvun lopulla, mutta yleinen mielipide muuttui sittemmin. Jää nähtäväksi, heilahtaako heiluri tällä kertaa takaisin tässä asiassa.

Lähde:

http://pr.cannazine.co.uk/content/view/542/27/

Lainoppineet Hollannissa: Laillistakaa kannabis

22 10 2008

Yli puolet alankomaalaisista tuomareista on sitä mieltä, että kannabis olisi syytä laillistaa.

Vasemmistolainen viikkolehti Vrij Nederland haastatteli yli 600:aa lainoppinutta. Heistä yli puolet oli ”mietojen huumeiden” (kannabis, hasis) dekriminalisaation kannalla. Joka kymmenes oli jopa sitä mieltä, että ”kovien huumeiden” (kokaiini, heroiini, ekstaasi) hallussapidon, käytön, tai myymisen ei pitäisi kuulua rikoslain piiriin.

Puolet haastateltavista oli myös sitä mieltä, että terrorisminvastaiset toimet ovat menneet liian pitkälle. He kokivat, että kansalaisten yksityisyydensuoja ja turvallisuus on heikentynyt. Erimielisyyttä esiintyi sen suhteen, onko oikein syyttää jo kertaalleen syyttömiksi todettuja uusien todisteiden ilmaantuessa.

Lähde:

http://www.nisnews.nl/public/081008_2.htm

THC hidastaa keuhkosyövän etenemistä hiirillä

22 10 2008

Kannabiksen aktiivinen komponentti, THC, saattaa hidastaa keuhkosyöpäkasvainten kehittymistä ja vähentää syövän leviämistä hiirillä, paljastaa alustava tutkimus.

Ramesh Ganju kollegoineen, asetti Harvardin syöpäkeskuksessa Bostonissa ihmisen syöpäsoluja tusinan hiiren ihon alle ja antoi kasvaimien kasvaa noin kaksi viikkoa. Tämän jälkeen kuudelle hiiristä annettiin kolmen viikon ajan 250 mikrogramman päivittäinen ruiske synteettistä terahydrokannabinolia (THC) kasvainten viereen. Vertailun vuoksi, keskikokoinen jointti sisältää n. 150 milligrammaa THC:a.

Keuhkosyöpäsolukko kehittyi huomattavasti hitaammin niillä yksilöillä, jotka saivat THC:a. Tutkijat toivovatkin THC:n syöpää vastustaviin ominaisuuksiin perustuvien lääkkeiden jonain päivänä parantavan potilaita. He muistuttavat kuitenkin kannabiksen nauttimisen polttamalla jopa edistävän kasvainten kasvua.

Viisi viikkoa kestäneen seurannan aikana kontrollihiirten kasvainten paino oli keskimäärin 0,6g. Hiirillä, jotka saivat THC:a, kasvainten koko jäi 0,25 grammaan – 60% vähemmän.

Verenseisauttaja

Toisessa kokeessa testattiin, voisiko THC hidastaa syöpäsolujen 20lung_cancerleviämistä. Tutkijat ruiskuttivat ihmisen keuhkosyöpäsoluja hiirien häntäsuoniin jäljitelläkseen pahanlaatuisen kasvaimen leviämistä. Puolelle hiiristä annettiin päivittäin 250 mikrogrammaa THC:a kolmen viikon ajan. Kokeessa havaittiin 60% vähemmän haitallisia muutoksia THC:ta saaneilla eläimillä verrokkeihin nähden.

Ganju uskoo THC:n vaikeuttavan syövän kehittymistä estämällä verisuonten muodostumisen kasvaimissa. Aikaisemmin ihmisen keuhkosyöpäsoluilla petrimaljassa tehtyjen kokeiden perusteella arveltiin, että THC estää epidermaalisena kasvutekijänä (EGF) tunnetun aineen viestinnän. Normaaleissa oloissa EGF saattaa tukea verisuonten kehittymistä, Ganju sanoo.

Aiemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että THC voi pienentää aivokasvaimia. Asiantuntijat kehottavat kuitenkin välttämään kannabiksen polttamista. ”En suosittelisi sitä. Se voi nopeuttaa syövän kehittymistä”, Ganju sanoo. Hän muistuttaa THC:n saattavan edistää rintasyövän kehittymistä. Paljon työtä on jäljellä, ennen kuin ymmärretään täysin kuinka THC vaikuttaa kasvaimiin.

Osassa tutkimuksista ei ole havaittu yhteyttä kannabiksen käytön ja syövän välillä, kun taas toisissa on todettu kannabiksen olevan jopa tupakointia haitallisempaa, koska savu hengitetään syvemmälle keuhkoihin.

Ganjun ryhmä esitti uudet havaintonsa Yhdysvaltojen syöväntutkimusyhdistyksen vuosittaisessa kokouksessa.

Lähde:

http://www.newscientist.com/channel/hea … -mice.html

Uutistiimi toivoisi THC:n luonnollisessa muodossaan saavan auttaa potilaita jo nyt syötynä ja höyrystettynä. Muistutamme myös tuoreesta EU-raportista, jossa kannabiksen havaittiin olevan huomattavasti vähemmän haitallista kuin alkoholi ja tupakka.

Woody Harrelson hampun asialla

22 10 2008

Elokuvistaan ja halustaan laillistaa teollisuushamppu tunnettu Harrelson kertoo mielipiteitä pidätyksestään ja hampusta yleensä.

WH: Ensinnäkään väite, että istutin kannabiksensiemeniä, ei pidä paikkaansa. Ne olivat ei-psykoaktiivisia, matalan THC:n omaavia teollisuushampunsiemeniä Euroopasta. Minulta kysyttiin, kasvatinko todella marihuanaa ja vastasin että en, vaan hamppua. Siinä on suuri ero. Lakia täytyy kokeilla ja Kentucky on sopiva alue, koska se oli aiemmin suuri hampuntuottaja-alue. Kaikki päälläni oleva, jopa kenkäni, on valmistettu hampusta ja kierrätetyistä materiaaleista.

Tutustuin aiheeseen vuosia sitten yrittäessäni estää metsäyritystä pääsemästä käsiksi kolmeen miljoonaan hehtaariin luonnonmetsiä Montanassa. Me veronmaksajat maksamme miljardeja teistä, joita pitkin metsäteollisuus pääsee paremmin käsiksi luonnonmetsiimme, jotka he kaatavat ja tekevät voittoa. Sama toistuu muillakin teollisuudenaloilla, mutta hampputeollisuus ei saa mitään tukia. Pyydämme vain, että he antaisivat meidän kasvattaa taas. Montanassa opin, että esim. paperi tehtiin ennen nimenomaan hampusta. Myöhemmin sain tietää, että siitä voidaan lisäksi tehdä vaikka mitä. Maaleja, tekstiilejä, kosmetiikkaa yms. Käyttökeinoja on miljoona! Silti on laitonta kasvattaa hamppua täällä Yhdysvalloissa.

Innostuksesi sai siis alkunsa halusta suojella luonnonmetsiä?

WH: Kyllä. Se sai alkunsa, koska olen ympäristönsuojelija.

woodyharleson1

Kuinka löysit hampun?

WH: Luin Jack Hererin kirjan ”Keisarilla ei ole vaatteita!” ja eräitä muita kirjoja, kuten Chris ConradinLifeline to the Future”. Aloin lukea lisää hampusta ja historia osoittautuikin erittäin mielenkiintoiseksi. Esimerkiksi kannabisvero vuodelta 1937. Tämä oli käytännössä Hearstin ja Dupontin yhteenliittymisen seurausta. Dupont oli juuri patentoinut nylonin ja oppinut tekemään paperia puusta. Hearstilla oli puolestaan paljon puita. He päätyivätkin yhteen, loivat törkeän lokakampanjan ja keksivät kutsua hamppua marihuanaksi, jotta se kuulostaisi iljettävämmältä. He saivat marihuanan laittomaksi, mutta samalla meni teollisuushamppukin.

Mitä sinä teit Kentuckyssa?

WH: Istutin neljä tai viisi sertifikoitua teollisuushampun siementä omistamalleni maalle. Joissain paikoissa teollisuushamppu erotetaan huumehampusta, mutta esimerkiksi Kentuckyssa ei. Halusin testata lakia ja uskon, että valamiehistö toteaa minut syyttömäksi. Teollisuushamppua saa kasvattaa ja se vaikuttaa piristävästi talouteemme.

Entä jos he toteavat sinut syylliseksi?

WH: Jos niin käy, niin sitten otan sen vastaan.

Olet valmis tekemään oman panoksesi ja asettamaan maineesi vaakalaudalle ympäristönsuojelun nimissä?

WH: Ehdottomasti. Elän kaupungissa, jossa ilma on kelvotonta hengitettäväksi. Öljylauttoja kelluu meressä, eikä vettä saisi juoda. Tunnen paljon menestyneitä ihmisiä, mutta ei menestys tai raha tee kenestäkään onnellista. Uskon, että tie onneen tässä sairaassa yhteiskunnassa on tasapaino luonnon kanssa. Lensin tänne New Yorkista ja näin nämä valtavat hautausmaat. New Yorkissa hautausmaat ovat iso bisnes. Laitamme itsemme hienoon arkkuun, että kuoltuammekin pysymme erossa luonnosta. Olen asunut hotelleissa, joissa ei saa ikkunaa auki. Eristämme jatkuvasti itsemme luonnosta. Olen onnellinen, kun vietän aikaa sademetsissä. Minulla on oma palani maata, Nooan arkkini pahan päivän varalta, jos ymmärrät mitä tarkoitan?

Missä tämä maapalasi sijaitsee?

WH: Costa Ricassa. Luonnossa olen onnellinen ja uskon, että suurin osa kaupunkilaisista olisi myös onnellisempia osana luontoa. Tavallisen paperin valmistus kuluttaa 15 miljoonaa hehtaaria puuta vuodessa. Hamppupaperi kuluttaisi 0. Siitä koko minun taistelussani on kyse.

Lähde:

http://www.youtube.com/watch?v=hFD_ak3j … re=related

Uutistiimi on iloinen, että edes teollisuushampun kasvatus on laillista Suomessa. Tosin poliisi saattaa tuhota nekin, kuten kävi mm. piikkiöläiselle Tatu Saarikolle reilu vuosi sitten. Laki on teollisuushampun puolella, mutta tuet eivät. Myös viranomaiset saattavat toimia mielivaltaisesti korvaamatta tekemiään vahinkoja.

Onko mitään mihin CBD ei pysty? Miksi se sitten on laitonta?

22 10 2008

Kannabiksen kieltolaki on järjenvastainen, mutta vielä käsittämättömämpää on kasvin ei-psykoaktiivisten ainesosien pitäminen pannassa. Etenkin kun on selvää että näillä ainesosilla on ällistyttäviä hoidollisia potentiaaleja. Otetaanpa esimerkiksi kannabidioli (CBD).

cannabidiol

Äskettäin julkaistussa tieteellisessä katsauksessa Sao Paulon yliopiston tutkija Antoni Zuardi toteaa, että kannabidiolia kohtaan kohdistunut kiinnostus on kokenut ”räjähdysmäisen kasvun” viimeisen viiden vuoden aikana. On ilmeistä, miksi.

”Tutkimukset ovat viitanneet kannabidiolin laajaan hoidollisten mahdollisuuksien kirjoon useissa sairauksissa, muiden muassa Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, aivojen hapenpuute, diabetes, nivelreuma ja muut tulehdussairaudet, pahoinvointi ja syöpä”, kirjoittaa Zuardi. Tutkitaanpa osaa näistä hieman lähemmin!

1. Antiepileptinen vaikutus
”Vuonna 1973 brazilialainen tutkijaryhmä selosti että CBD estää koe-eläimille aiheutettuja kouristuksia.”

2. Sedatiivinen vaikutus
”Unettomuudesta kärsivillä ihmisillä suuret CBD-annokset lisäsivät unen kestoa plaseboa enemmän.”

3. Anksiolyyttinen vaikutus
”CBD aikaansaa selkeän anksiolyyttisen, ahdistusta vähentävän vaikutuksen, ja siihen viittaavaa aivotoimintaa.”

4. Antipsykoottinen vaikutus
”Kliiniset tutkimukset osoittavat että CBD on tehokas, turvallinen ja hyvin siedetty vaihtoehtoinen hoito skitsofreniapotilaille.”

5. Antidystoninen vaikutus
”CBD helpotti dystonian oireita, kuten tahdosta riippumattomia liikkeitä ja virheasentoja, kun sitä avoimessa tutkimuksessa annosteltiin standardilääkityksen ohessa viidelle dystoniapotilaalle.”

6. Antioksidatiivinen vaikutus
”Osoitettiin että CBD voi vähentää hydroperoksidilla aikaan saatua hapettumisvahinkoa yhtä paljon tai enemmän kuin muut antioksidantit. CBD suojeli glutamaatin neurotoksisuutta vastaan tehokkaammin kuin askorbaatti tai a-tokoferoli, mikä tarkoittaa, että tämä aine on voimakas antioksidantti.”

7. Neuroprotektiivinen vaikutus
”Havaittiin huomattava vähennys solujen eloonjäämisessä kun keinotekoisia rotan PC12-soluja altistettiin beta-A -peptidille. Solujen käsittely CBD:llä ennen beta-A -altistusta kohotti solujen hengissäpysymistä merkittävästi.”

8. Anti-inflammatorinen vaikutus
”CBD vatsaonteloon annosteltuna tai oraalisesti, on estänyt niveltulehduksen etenemisen.”

9. Kardioprotektiivinen vaikutus
”CBD:llä on huomattava sydäntä suojaava vaikutus.”

10. Vaikutus diabetekseen
”NOD (non-obese diabetic)-hiirien käsittely CBD:llä ennen taudin kehittymistä vähensi sen esiintyvyyttä käsittelemättömien kontrollihiirien 86 prosentista CBD-hiirien 30 prosenttiin. Huomattiin myös että taudin oireet paranivat kun CBD:tä annosteltiin 11-14 viikon ikäisille naaraspuolisille NOD-hiirille, jotka olivat latentissa vaiheessa tai joilla oli diabeteksen alkuoireita.”

11. Antiemeettinen vaikutus
”Tämä ehdollistettu oksennusrefleksi loppui kokonaan CBD:llä ja delta9-THC:llä, mutta pahoinvointilääke ondansetronilla ei ollut vaikutusta.”

12. Vaikutus syöpään
”Tutkimus eri kannabinoidien vaikutuksista kahdeksaan kasvainsolulinjaan, koeputkessa, on selkeästi osoittanut että testatuista viidestä luonnollisesta yhdisteestä CBD oli voimakkain syöpäsolujen kasvun estäjä.”

Viimeisten 45 vuoden tutkimukset kannabidiolilla ovat paljastaneet sen ei-myrkylliseksi, ei-psykoaktiiviseksi ja osoittaneet sillä olevan paljon hoidollisia ominaisuuksia. Silti tänä päivänä sen hallussapito tai käyttö on yhä lainvastaista ja kliiniset tutkimukset Yhdysvalloissa lähes mahdottomuus, yksinkertaisesti siksi että se samaistuu ihmisten mielissä marihuanaan.

Mitä parannuksia lääketieteellisessä hoidossa olisikaan mahdollisesti saavutettu menneinä vuosikymmeninä, jos Yhdysvaltojen hallinnon virkamiehet olisivat edistäneet – eivätkä estäneet – kannabidiolin kliinistä tutkimustyötä. Kenties on tullut aika, että joku kysyy huumeviranomaisilta mitä kannabidioli tekee I-luokan huumeiden listalla, aineena jolla siis ”ei ole tällä hetkellä hyväksyttyä lääketieteellistä käyttötarkoitusta”.

Lähde:

http://blog.norml.org/2008/10/09/is-the … t-illegal/

Kannabiksesta helpotusta osavaltioiden alijäämään?

22 10 2008

Kannabiksen laillistamisen ja verottamisen tuotot valtiolle saattaisivat olla huikeat Yhdysvalloissa

Tutkimuksessa vuodelta 2006 todettiin maan kannabissadon arvon olevan suurempi kuin maissin ja vehnän yhteensä. Se piti kärkipaikkaa 12 osavaltiossa, ylittäen arvossa Kalifornian rypäleet ja Pohjois-Carolinan tupakkaviljelmät. Voisivatko kannabistulot auttaa alijäämästä kärsiviä osavaltioita?

Vastaus ei ole selkeä, mutta se voisi olla tuottoisaa, etenkin kun huomioidaan kieltolain lopettamisesta saatavat säästöt. Koska kannabiksen myynti on Yhdysvalloissakin laitonta, tarkkoja myyntilukuja ei luonnollisestikaan ole. Kolmessa ekonomistien ja poliittisten analyytikkojen tekemässä tutkimuksessa arvioidaan, että kannabisveron tuotto olisi 2,4:n ja 31,1:n miljardin dollarin välillä. (Suomen valtion budjetti n. 56 miljardia dollaria)

Professori Jeffrey A. Mironin ”The Budgetary Implications of Marijuana Prohibition” -tutkimuksen mukaan kannabisveron tuotto voisi olla 2,4 miljardia dollaria. Siinä oletetaan hintojen laskevan laillistamisen seurauksena noin 25%, kannabisveron olevan 30% ja liittovaltion 10,5 miljardin dollarin arvio kotimaisista kannabismarkkinoista pitävän paikkansa. Jos kannabista verotettaisiin raskaammin, kuten alkoholia ja tupakkaa, voisivat verotulot olla jopa 9,5 miljardia dollaria. Tosin liian korkean ”syntiveron” uskotaan aiheuttavan kotikasvatuksen lisääntymistä.

Kentällä uskotaan hallituksen arvion olevan liian alhainen. Pohjois-Carolinan entinen kongressiedustaja Dan Hamburg sanoo kannabiksen tuotannon olevan arvoltaan yli miljardi dollaria pelkästään Mendocinossa. Siis enemmän kuin puutavaran ja rypäleiden yhteensä. Kalifornian lääkekannabismyymälöiden omistajat sanovat maksavansa vuosittain yli 100 miljoonaa dollaria myyntiveroja osavaltiolle.

Jon Gettman, Virginialainen analyytikko, arvioi Yhdysvaltain kannabismarkkinoiden arvoksi n. 113 miljardia dollaria. Hän lainaa YK:n tilastoa, jossa arvioidaan Yhdysvaltain kannabistuotannon olleen 10-14 miljoonaa kiloa useana vuonna peräkkäin. Hallitus on laskenut arviota kotimaisesta tuotannosta 10 miljoonasta kilosta 2,8-6,6 miljoonaan kiloon, mutta Gettmanin mukaan kyseiset luvut ovat ”pelkkää politiikkaa”. Niissä oletetaan viranomaisten takavarikoivan 30-50 prosenttia maan kaikista kannabiskasveista ja yhden kasvin tuottavan noin paunan (450 g). Gettmanin tutkimus ”Marijuana Production in the United States” vuodelta 2006 arvioi kotimaisen sadon olevan 10 miljoonaa kiloa, arvoltaan 35,8 miljardia dollaria.

2003 Kalifornian NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws) arvioi 600 000-700 000 henkilön polttavan osavaltiossa kaksi jointtia päivässä ja miljoonan polttavan jointin joka kymmenes päivä. Tällöin kokonaismarkkinat osavaltiossa olisivat 3-5 miljardia dollaria, olettaen hintojen laskevan laillistamisen myötä Alankomaiden tasolle. Osavaltion myyntivero toisi 240-400 miljoonaa ja valmistevero voisi tuoda miljardin lisää. Jos kannabisveroksi määrättäisiin 50% kuten tupakalla, kokonaisverot voisivat olla 1,5-2,5 miljardia. Koko maassa NORML:n arvion mukaan 56 dollarin valmistevero unssilta toisi verotuloja 6-13 miljardia dollaria.

Miron ei pidä ”syntiveroa” oikeana ratkaisuna. Hän sanoo olevan huono ajatus verottaa jotain, joka on ”poliittisesti epäsuosittua”. Jos vero on liian korkea, ihmiset kasvattavat itse välttyäkseen siltä. Mironin mielestä tämä ei kuitenkaan olisi merkittävää. ”Jotkut ostavat tomaattinsa kaupasta, toiset kasvattavat ne itse”, hän sanoo. ”Useimmat ihmiset valitsevat helpoimman ratkaisun”.

Toisaalta kotikasvatuksesta on tullut laajalti levinnyttä ja syvälle juurtunutta viimeisen 30 vuoden aikana. Pilviveikot arvostavat lajikkeita kuten White Widow ja Bubbleberry. Yrtti myös maksaa huomattavasti enemmän kuin tomaatit, joten on hyvin todennäköistä monen kasvattavan tarvitsemansa itse, jos vankilan uhka poistetaan.

Kannabiksen laillistamista ajavat eivät ole juurikaan tutkineet verotuottojen mahdollisuuksia. ”En usko pystyväni antamaan mitään lukuja, koska muuttujia on niin paljon”, sanoo Richard Gottfried New Yorkista. Hän on tukenut useita epäonnistuneita lääkekannabista koskevia lakiesityksiä. Sen sijaan he keskittyvät kannabiksen käyttäjien syyttämättäjättämisellä saataviin säästöihin ja rahaan joka voitaisiin kerätä viljelemällä teollisuushamppua.

Massachusettsin senaattori Patricia Jehlen, joka tukee esitystä alle unssin hallussapidosta saatavan rangaistuksen laskemiseksi 250 dollarin sakkoon, sanoo tutkimuksia kannabisveron tuotoista ”spekulatiivisiksi”. Hän kuitenkin myöntää, että dekriminalisointi säästäisi osavaltiolta 24 miljoonaa dollaria vuodessa.

Mironin tutkimus arvioi, että kannabiksen laillistaminen säästäisi vuosittain 7,7 miljardia dollaria, josta 2,4 miljardia jäisi osavaltioille. Gettmanin raportissa vuodelta 2007 todetaan ”kannabikseen liittyvien pidätysten maksavan veronmaksajille vuosittain 10,7 miljardia dollaria”.

NORML:n johtaja Allen St. Pierre kertoo olleensa viime vuonna Teksasissa lobbaamassa esitystä, joka antaisi paikallisten kaupunginhallitusten dekriminalisoida kannabiksen hallussapidon. Siellä eräs lainsäätäjä totesi kieltolain olevan ”ylellisyyttä, johon meillä ei enää ole varaa”. The Austinist -verkkojulkaisussa todetaan hallussapitorikoksen kattavan noin 7 prosenttia kaikista osavaltion pidätyksistä ja jokaisen niistä maksavan n. 2000 dollaria, joten lakiesitys olisi ”ennen kaikkea rahaa säästävä”. Näistä luvuista voidaan laskea kannabispidätyksistä aiheutuvien kulujen olevan ainakin 1,5 miljardia dollaria. Lisäksi täytyy huomioida menot, joita vankilassa istuvista kannabiksen käyttäjistä syntyy.


Valitettavasti kuitenkin toisenlainen linja vallitsee vielä

marijuana_arrests_chart500_short

FBI:n tuoreiden tilastojen mukaan vuonna 2007 Yhdysvalloissa pidätettiin 873 000 ihmistä kannabiksen takia. Määrä oli 5% suurempi kuin vuonna 2006 ja kyseessä oli uusi ennätys pidätysten määrässä. Kyseessä oli viides perättäinen vuosi kun kannabikseen liittyvät pidätykset lisääntyivät. Vuodesta 1990 kasvu on ollut 167 prosenttia. Vuonna 2007 kannabikseen liittyvät pidätykset muodostivat 47,5% kaikista huumepidätyksistä, edeltävänä vuonna luku oli 43,9%. Valtaosassa kannabispidätyksiä oli kyse pelkästä hallussapidosta. Lähes yhdeksässä tapauksessa kymmenestä syytteenä ei siis ollut salakuljetus, kasvattaminen tai myyminen. Vertailun vuoksi, heroiinin ja kokaiinin vuoksi pidätetyistä 27%:ia syytettiin myynnistä. Nykytahdilla Yhdysvalloissa pidätetään ensimmäistä kertaa miljoona ihmistä kannabiksen hallussapidosta vuonna 2010.

Lähteet:

http://www.alternet.org/drugreporter/98 … age=entire

http://www.reason.com/blog/show/128793.html

http://www.csdp.org/news/news/marijuanastats9_17_08.htm

Ron Paulin ajatuksia hampusta

16 10 2008

Kongressiedustaja Ron Paul ottaa kantaa kannabiskysymykseen

RP: Useiden vuosikymmenien ajan käynnissä on ollut sota, johon on tuhlattu satoja miljardeja dollareita. Tätä sotaa käydään yhdysvaltain kansalaisia vastaan, eikä heidän puolestaan. Tämä sota on sota huumeita vastaan ja se on epäonnistunut täysin.

Olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa jotkut osavaltiot sallivat kannabiksen käytön sairauden, tai sen oireiden hoitoon. Näinhän sen pitäisi ollakin, mutta sen sijaan hallitus tuomitsee sairaat ihmiset ja pyrkii pistämään heidät vankilaan. Tämä huumesota on johtanut moniin vääriin päätöksiin. Sen varjolla loukataan valinnanvapautta, oikeutta tehdä asioita omalla vastuullaan! Myös osavaltioita ja niiden lainsäädäntöä on kyseenalaistettu. Ennen kannabiksen kieltolakia, osavaltiot saivat itse päättää sen sääntelystä. Sodanaikana, kieltolain voimassaollessa, hallitus kehotti ihmisiä kasvattamaan hamppua. Siitä saatiin vaatteita, ruokaa ja lääkkeitä, mutta entä nyt? Jos kasvatat hamppua, joudut vankilaan! Olemme syystäkin hämmentyneitä ja sekaisin.

Hallituksen edustajat vetoavat siihen, että se on huume ja joku voisi polttaa sitä. Mutta tiesittekö, että päästäkseen pilveen hampulla, on jointin oltava puhelinpylvään kokoinen!

En väitä, että huumeet ovat turvallisia. Ne ovat vaarallisia ja laittomiin huumeisiin pitää suhtautua varovaisesti. Tunnustan myös reseptilääkkeiden vaarat. Hallitus vaatii mielenterveystutkimuksia kouluissa pakollisiksi ja toteaa, että 10%:lla on mielialalääkitystä vaativia ongelmia. Tämän säännöstelyn minä haluan lopettaa!

Koko hamppukysymys on mielenkiintoinen, eikä ainoastaan yksilönvapauden ja osavaltioiden oikeuksien vuoksi. Puhumme energiakriisistä ja tuemme toista energian muotoa, mutta kiellämme toisen. Ydinvoimaa vastustetaan ja etanolin tekemistä maissista tuetaan, vaikkei siinä ole ekologista järkeä. Brasilialaiset tuottavat etanolia sokeriruo’osta halvemmalla, kuin me valmistamme sitä maissista täällä. Mitä me teemme? Laitamme tulleja sille, jotta siitä tulisi kalliimpaa! On olemassa kuitenkin parempi etanolin lähde ja se sattuu olemaan hamppu.

Entäpä kannabiksen laillistaminen?

RP: Ajan aina vapautta ja perustuslaillisuutta, enkä näe mitään järkeä mahdollisten polttajien jahtaamisessa liittovaltion poliisin voimin. Ennen vuotta 1938 liittovaltio ei ollut mitenkään mukana. Uskon osavaltioiden selviävän tällaisista asioista. Olemme jo nähneet, mitä alkoholin kieltolaista aiheutui. Pelkkää rahanmenoa ja ongelmia. Lopulta olemme tilanteessa, jossa kiellämme sairaita ihmisiä käyttämästä kannabista, vaikka se auttaisi heitä. Rikomme osavaltion lakeja ja pidätämme AIDSiin tai syöpään kuolemaisillaan olevia ihmisiä jotka hyötyisivät kannabiksesta. Siinä ei ole mitään järkeä!

storyronpaul

Mihin tämä päättyy, laillistetaanko kohta esim. crack-kokaiini?

RP: Siihen lakiesityksellä ei pyritä, mutta niin 130 vuoden ajan tapahtui. Ollessani yläasteaikoina töissä apteekissa, myimme kodeiinipitoista yskänlääkettä, eikä kukaan havainnut väärinkäyttöä. Ajatus, että tarvitsemme hallituksen käskemään ihmisten ”tehdä oikein”, on järjetön. Totta kai siinä on riskinsä, mutta niin on alkoholissa ja tupakan polttamisessa. Kenen tätä pitäisi valvoa ja tehdä valinnat? Minun mielestäni ei ainakaan hallituksen, vaan yksilöiden ja vanhempien. Niin kauan, kuin muille ei aiheudu vaaraa, meidän pitäisi antaa osavaltioiden ratkaista nämä ongelmat.

Lähde:

http://www.youtube.com/watch?v=yHbihzFtyUc

Uutistiimi toivottaa Ron Paulille onnea ja menestystä valitsemallaan tiellä. Toivoisimme muidenkin korkean tason poliitikkojen uskaltavan ottaa kantaa inhimillisemmän huumausainepolitiikan puolesta.

Hollantilaiset pilvipäitä?

3 10 2008

Viisi prosenttia hollantilaisista kannabiksen käyttäjiä

Noin 5 prosenttia 15–65 vuotiaista hollantilaisista voidaan luokitella kannabiksen käyttäjiksi. Ainetta suosivat erityisesti hieman alle kolmekymppiset miehet, selviää Hollannin Tilastokeskuksen (CBS) julkaisemista tiedoista.

Viime vuonna 30 % miehistä ja 18 % naisista 15–65-vuotiaiden ikäryhmässä kertoi joskus käyttäneensä kannabista. Hieman yli 7 % miehistä ja 2 % naisista oli käyttänyt sitä kyselyä edeltävän kuukauden aikana.

Viimeaikoina kannabista olivat yleisimmin käyttäneet 25–30-vuotiaat (16 %). Naisista 15–19-vuotiaat erottuivat joukosta (7 %), vaikkakin samanikäisten poikien luvut olivat korkeammat (12 %).

Ainoastaan peruskoulun käyneet miehet käyttävät kannabista paljon todennäköisemmin, kuin korkeammin koulutetut. Naisten kohdalla yhteys kannabiksen käytön ja koulutustason välillä on vähemmän selvä, vaikkakin vuonna 2007 opintonsa peruskoulutasolle jättäneet naiset käyttivät kannabista lähes kaksi kertaa koulutetumpia todennäköisemmin.

Kannabiksen käyttö on tutkimuksen mukaan kaupungeissa huomattavasti maaseutua yleisempää. Vuonna 2007 miesten kannabiksen käyttö tiheään asutuilla alueilla (17 %), oli yli viisi kertaa yleisempää maaseutuun verrattuna (3 %). Kaupunkilaisnaiset käyttivät sitä neljä kertaa yleisemmin, kuin syrjäseuduilla asuvat.

Lähde:

http://www.nisnews.nl/public/190908_2.htm

Kannabiksella hullun lehmän tautia vastaan

3 10 2008

Kannabista lobbaava ryhmä sanoo kannabidiolin kenties estävän hullun lehmän tautia.

Ranskan kansallisen tiedetutkimuskeskuksen tutkijat havaitsivat kannabidiolin, hampun ei-psykoaktiivisen ainesosan, mahdollisesti estävän prionitautien kehittymistä. Näistä tunnetuin on BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy, suom. hullun lehmän tauti).

madcow

Tutkijat havaitsivat kannabidiolin estävän prioniproteiinien kasaantumista infektoituneilla hiirillä ja lampailla. Löydös vahvistaa entisestään tieteellisiä todisteita, joiden perusteella Vihreiden jäsen Metiria Turein ajaa lakialoitetta kannabiksen lääkinnällisen käytön laillistamiseksi Uudessa-Seelannissa, sanoo NORML:n puhemies Chris Fowlie.

”Kaikkien selväpäisten parlamentaarikkojen pitäisi tukea sitä. Valitettavasti useimmat politiikot käyttäytyvät kuin hullut lehmät aina, kun kannabis mainitaan”, Fowlie sanoi.

Lähde:

http://www.theage.com.au/news/World/Can … 79708.html